Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tuberculosis and Vitamin D

Marmara Medical Journal, cilt.27, ss.85-88, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde izole edilen Clostridium difficile kökenlerinin antibiyotiklere direnç durumu

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.1, sa.3, ss.162-165, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of Anti Delta Antibody Prevalence in HBsAg positive patients from Turkey

VI Congress of Macedonian Microbiology with international participation,FEMS-Emerging infections, Ohrid, Makedonya, 30 Mayıs - 02 Haziran 2018