Anaerop Bakteriyolojide MALDI TOF MS


İLKİ Z. A.

ANAEROP BAKTERİYOLOJİ KURSU: Anaeropları Kültür ve Modern Tekniklerle Tanımlama, Türkiye, 21 - 23 Ocak 2016

  • Basıldığı Ülke: Türkiye