Publications & Works

Articles Published in Other Journals

MOBİL ÖĞRENME ve TERS YÜZ EDİLMİŞ SINIF MODELLERİNİN MÜZİK ve ÇALGI EĞİTİMİNDE KULLANIMI

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.124, pp.277-299, 2022 (Other Refereed National Journals)

The effect of daily sight reading studies of the guitar students on sight reading and guitar peformance

Educational Research and Reviews, vol.14, pp.228-239, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analitik Müzik Dinleme Etkinliklerinin Müzikal Bilgi, Algı Ve Performans Başarısına Etkisi

Journal of Turkish Studies, vol.14, no.3, pp.1731-1754, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Müzikte Dinleme, Dinleme Türleri Ve Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Müzik Dinleme Yaklaşımları

e-İlköğretim Online (elektronik), vol.18, pp.367-388, 2019 (Other Refereed National Journals) identifier

Applicability of Web Based Distance Education to Instrument (Guitar) Education

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.13, pp.37-69, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Application of Web-Based Distance Learning to the Instrument (Guitar) Education In Undergraduate Program: The Sample of Kastamonu University

Journal of Education and Training Studies, vol.6, pp.39-46, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Müzik Öğretmeni Adaylarının Öz-Denetim Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, vol.7, pp.2025-2038, 2018 (Other Refereed National Journals)

Ortaokul müzik öğretmenlerinin yapılandırıcı yaklaşım ile ilgili algı düzeyleri

e-Turkish Studies (elektronik), vol.13, pp.1441-1464, 2018 (Other Refereed National Journals)

Bilişim Teknolojilerinin İlköğretim Müzik Dersinde Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, vol.39, no.39, pp.9-30, 2017 (Other Refereed National Journals)

Topluma Hizmet Uygulamaları (Thu) Dersi Alan Müzik Öğretmeni Adaylarının Konuşma Kaygısı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Marmara Üniversitesi Örneği)

The Journal of Academic Social Sciences/Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.47, pp.221-241, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Müzik Eğitimi Kurumlarında Çalgı Eğitimi Alan Lisansüstü Öğrencilerin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

The Journal of Academic Social Sciences/Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.45, pp.155-168, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Klasik Gitar Eğitimine Eklektik Bir Yaklaşım (An eclectic approach to the education of the classical guitar)

İdil Sanat ve Dil Dergisi, vol.3, pp.25-43, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Analysis of academic studies on mobile technologies in the field of music education of Turkey

11 th World Conference on Educational Technology Researches, WCETR-2021, 02 January 2021, vol.8, pp.37-48

Müzik Eğitiminin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Becerilerine Etkisi

İzmir Demokrasi Üniversitesi II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, İzmir, Turkey, 4 - 06 December 2020

Müzik Öğretmenliği Adayları (Bireysel Çalgı- Gitar Ana Dalı Öğrencileri Örneği) Mesleki Yeterlik Algıları

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Marmara Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 December 2010, pp.24-33

Müzik Öğretmeni Adaylarının Eğitiminde Topluma Hizmet Uygulamaları

IX..Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Marmara Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 December 2010, pp.15-23

Functionality of the lesson of school instruments on the profession of music teaching

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.2010-2017 identifier

Views of preservice music teachers regarding the lesson of personal instrument (guitar) that is involved in the undergraduate program of music teaching

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.2018-2024 identifier

An evaluation of the music teacher candidates views regarding the projects carried on in the social service practice course

2nd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA), İstanbul, Turkey, 28 - 30 October 2011, vol.31, pp.695-703 identifier identifier

Assessment of music education courses of public education center in the direction of the trainees opinions in the process of lifelong learning

2nd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA), İstanbul, Turkey, 28 - 30 October 2011, vol.31, pp.704-713 identifier

Yaşam Boyu Öğrenme ve Çocuk Müzik Eğitiminde Yaygın Eğitim Merkezleri

1.Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2011

Ülkemizde Avrupa Birliği Sürecinde Yaşamboyu Öğrenme ve Müzik Eğitimi

1.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2011, pp.651-652

Local administrations in life long learning and music education in the context of art education

World Conference on Educational Technology Researches, Girne, Cyprus (Kktc), 5 - 09 July 2011, vol.28, pp.691-697 identifier identifier

Community colleges and music education in the direction of lifelong learning

World Conference on Educational Technology, Girne, Cyprus (Kktc), 5 - 07 February 2011, vol.28, pp.698-704 identifier identifier

Sosyo-Kültürel Değişimler Bağlamında Günümüz Müzik Eğitimcisi

Music and music education within the context of socio-culturel changes:procedings of the 18th EAS congress, Bolu, Turkey, 26 - 29 April 2010, pp.98-103

Lisansüstü Müzik Eğitimi Programlarıyla ve Gerçekleştirilen Araştırmalarla İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri

I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı, I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi (The First International Congress of Educational Research), Çanakkale, Turkey, 1 - 03 May 2009

Comparison of primary education music lesson curriculums of Turkey and England in terms of acquisition targets

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.1141-1145 identifier

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Programında Bireysel Çalgı Eğitiminde Yer Alan Gitar Dersinin İçeriği ve İlköğretimde Kullanımı

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli, Turkey, 28 - 30 September 2005, vol.2, pp.595-598

CONTRIBUTIONS OF MUSICAL GAMES TO VOCABULARY TEACHING IN PRE SCHOOL EDUCATION

The First International Troia – Çanakkale Language Teaching and School Development Symposium “Foreign Language Teaching and School Development on the Way to Europe”,. ÇANAKKALE, TÜRKİYE, Çanakkale, Turkey, 22 - 25 June 2002

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Müzik Öğretmenlerince Eğitimde Kullanılan Çalgıların Önemi

Uluslar Arası Katılımlı 2000’li Yıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 2002, pp.22

Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Eğitimi Ders Grubu İçinde Çalgı Eğitimi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 1.Ulusal Güzel Sanatlar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 26 September 2000

Books & Book Chapters

Klasik Gitar Eğitiminde Algısal Öğrenme Süreçleri

in: Güzel Sanatlarda Araştırma ve Değerlendirmeler, Arapgirlioğlu,Hasan, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.23-40, 2021 Creative Commons License

XXXVIII -Çalgı ve Ses Birlikteliğinin Tarihsel Sürecinde Gezgin Müzisyenler

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar-2019, Prof.Dr.Zafer Gölen, Doç.Dr. Sevilay Özer, Editor, IVPE Yayınevi-UAKB İnternational Book Chapter, Cetinje, pp.707-712, 2019

BÖLÜM II-Türkiye’de Genel Müzik Eğitiminde Klasik Gitar (2000’li Yıllara Girerken)

in: Eğitim Bilimlerinde Akademik Çalışmalar-2019, Doç.Dr.Harun Şahin, Editor, IVPE Yayınevi-UAKB İnternational Book Chapter, Cetinje, pp.17-33, 2019

Bölüm 3- Müzik Öğretmenliği Öğrencileri Üniversite Yaşam Kalitesi

in: Güzel Sanatlar Eğitimi Araştırmaları 1, Burcu Avcı Akbel, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.37-58, 2019

Chapter 5_Music Teacher in Music Education and Guitar in Instrument Relation

in: Research Reviews in Educational Sciences, Prof.Dr.Mustafa Hilmi Bulut, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.57-68, 2019

Chapter 10-Yaşam Boyu Öğrenme ve Çocuk Müzik Eğitiminde Yaygın Eğitim Hizmetleri

in: Eğitim Bilimleri Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, Prof.Dr. Yıldız Karagöz Yeke Doç.Dr. Tarkan Yazıcı Dr. Onur Hayırlı, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.141-150, 2018