General Information

Institutional Information: Faculty Of Communication, Public Relations And Publicity, Department Of Public Relations
Research Areas: Public Relations

Metrics

Publication

38

Project

1
UN Sustainable Development Goals

Biography

Zuhal Akbayır, Lisans eğimini 2001 yılında  İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini 2008 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Bilim Dalı'nda,Doktora eğitimini ise 2014 yılında yine Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  Halkla İlişkiler Bilim Dalı'nda tamamlamıştır. 2007 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmalarını yürütmeye başlamıştır. Ağustos 2021 tarihinde Halkla İlişkiler alanında doçent ünvanını almıştır.