Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Investigation of Using Zirconium Oxide Microspheres in Paper Coating

9. International Symposium Graphic Engineering and Design, Novi-Sad, Sırbistan Ve Karadağ, 8 - 10 Kasım 2018, cilt.1, no.1, ss.129-134

MECHANICAL PROPERTIES OF MULTI-AXIAL GLASS FIBER/MAH-WASTE KRAFTPAPER REINFORCED POLYESTER COMPOSITES

5th International Textile, Clothing and Design Conference, Dubrovnik, Hırvatistan, 3 - 06 Ekim 2010, ss.259-264

Mesleki Eğitimde İletişimin Önemi ve Marmara Üniversitesi Örneği

1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Konya, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009

The Effect of Pigment Ratio in Offset Printing Inks on Light Fastness

59th Annual Technical Conference, Pennsylvania, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 21 Mart 2007, cilt.1, no.1, ss.622-630

The comparison of prints produced by CTP and conventional plate

58th Annual Technical Conference of the Technical Association of the Graphic Arts, TAGA 2006, Vancouver, Kanada, 19 - 21 Mart 2006, cilt.2006, no.1, ss.534-541

Mürekkep Kuruma Sürecinde Kağıt-Mürekkep Arayüzeyinde Mikro İnceleme

6. Uluslararası Boya, Vernik, Mürekkep ve Yardımcı Maddeler Sanayi Kongresi ve Fuarı, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2006, cilt.1, no.1, ss.470-477