Araştırma Alanları

  • Basım ve Yayımcılık

  • Kompozitler

  • Kaplama Teknolojileri

  • Selülozik Malzemeler