Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1996 - 2001 Tıpta Uzmanlık

  Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1987 - 1993 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2001 Tıpta Uzmanlık

  Meningiomalarda tenascin: Ekspresyon derecesinin histolojik, radyolojik ve anjiojenik kriterlerle korelasyonu

  Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce