Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

CONTRIBUTION OF VISUAL THINKING ON LINEAR DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN GROUP IN VISUAL ARTS EDUCATION LESSONS

TOJET: THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.2016, ss.538-542, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

AN APPLICATION REGARDING THE AVAILABILITY OF MIND MAPS IN VISUAL ART EDUCATION BASED ON ACTIVE LEARNING METHOD”

PROCEDIA SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCES , ss.1859-1866, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

A LESSON PRESENTATION EXAMPLE FOR PROBLEM BASED LEARNING APPROACH IN VISUAL ART EDUCATION LESSON

SED Journal of Art Education, cilt.2, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Computer Technology on Formation of Illustrations in Children s Books in Pre school Education and Application Example on Educational Aspects

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.106, ss.1010-1020, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sanat Eğitiminde Değerlendirme ve Süreç Dosyası

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAK. DER., ss.81-100, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

GRAFİK TASARIM EĞİTİMİNDE YER ALAN AMBLEM VE LOGO TASARIMINDA GESTALT İLKELERİNİN KATKISI

ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GELECEĞE SANAT SEMPOZYUMU-UGS, 26 - 28 Eylül 2016

An Application Regarding The Availability Of Mind Maps İn Visual Art Education Based On Active Learning Method

International Conference on New Horizons in Education., Paris, Fransa, 24 - 27 Haziran 2014, cilt.1, ss.355-362

İmplementation Example Of Procject Based Learning Method İn Special Education Lesson

The Anadolu İnternational Symposium on Arts Education Transformations in art education, 14 - 16 Mayıs 2014, cilt.1, ss.81-87

Using Of Organik And İnorganik Tipografic İn Grafik Design Tranning To Support The Creativity

Dumlupınar Unıversıty Faculty Of Fıne Art- Graphıc Department Desıgn In Communıcatıon In Desıgn Themed Internatıonal Symposıon, Kütahya, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2013, ss.500-508

EFFECTS OF COMPUTER TECHNOLOGY ON FORMATION OF ILLUSTRATIONS IN CHILDREN S BOOKS IN PRE SCHOOL EDUCATION AND APPLICATION EXAMPLE ON EDUCATIONAL ASPECTS

” International Conference on New Horizons in Education., ROMA, İtalya, 23 - 27 Haziran 2013, ss.1039-1048

Sanat Eseri İnceleme Programı ile İlköğretim Okullarında Sanat Eseri Okuma

21.ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2012, ss.266

Görsel Sanatlar Eğitimi Derslerinde Öğretimsel Yöntem Olarak Yaratıcı Dramanın Kullanımı

M.Ü. Atatürk Eğt. Fak.Güzel Sanatlar eğt. Böl.3.Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2012, ss.91-93

Sanat Eğitiminde İmge Oluşturmada Disiplinlerarası Tema Odaklı Yaklaşım

II. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi-, 24 - 27 Ekim 2007

Sanat Eğitiminde Aktif Öğrenme

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Nisan 2006, cilt.1, ss.542-549

İlk ve Ortaöğretimde Yeniden Yapılanma ile Birlikte Sanat Eğitimi Derslerine Farklı Bir Bakış

Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 08 Mayıs 2004, ss.350-359

Sanat Eğitiminde Değerlendirme ve Süreç Dosyası

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi “Sanat Eğitimi Sempozyumu”, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2004, ss.221-232

Kitap & Kitap Bölümleri

Erken Çocukluk Döneminde Sanat Eğitimi

“ ÇOCUKTA SANAT EĞİTİMİ VE YARATICILIK, DOÇ.DR. HALİL TÜRGAY ÜNALAN, Editör, ANADOLU ÜNV. YAYINLARI, Eskişehir, ss.2-34, 2016 Creative Commons License

Sanat Eğitiminde Aktif Öğrenmeye Dayalı Proje Destekli Çoklu Destekli Çoklu Zekanın Kullanılması

"Güzel Sanatlar Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri"., Kazım Artut, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.91-129, 2010