Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1991 - 2016 Yüksek Lisans

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Türkiye

 • 1995 - 1999 Sanatta Yeterlik

  Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü, Türkiye

 • 1986 - 1990 Lisans

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1999 Sanatta Yeterlik

  Düşünsel ve toplumsal değişim sürecinde Türk özgün baskı resim sanatı ve baskı resim sanatında soyut eğilimler

  Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü

 • 1994 Yüksek Lisans

  Okul Öncesi Çocuklarda İllüstrasyon Sorunları, Yeni Bir Model Olarak İllüstrasyon Kullanımı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü