Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Analysis of Foreign Direct Investment With Hidden Markov Model: Evidence From Turkey

International Journal of Economic Perspectives, cilt.10, sa.2, ss.117-133, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Tuncay Can s Approximation Method to Obtain Initial Basic Feasible Solution to Transport Problem

Applied and Computational Mathematics, cilt.5, ss.78-82, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Devlet ve Piyasa Arasındaki Oyunun Reel Büyümeye Etkisi

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, cilt.43, sa.2, ss.261-270, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bilateral Trade Impact on GDP A Markov Chain Approach

International Journal Of Finance, cilt.6, ss.54-62, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Saklı Markov Modelleri Kullanılarak Türkiye’de Dolar Kurundaki Değişimin Tahmin Edilmesi

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, cilt.38, sa.1, ss.1-23, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dışbükey Programlama ile Lojistik Merkezi Tespiti

İ.Ü.İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi Yönetim, cilt.17, ss.17-25, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ulaştırma Modellerinde Can’ın Yaklaşım Metodunda Uygun Ortalama Seçimi için Simülasyon

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY (ICOMEP), İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2019, cilt.1, ss.636-644 Creative Commons License

Turkey s Government Policies versus Stock Markets Evaluation via Game Theory

26th European Conference on Operational Research Euro Informs (MMXIII), Rome, İtalya, 1 - 04 Temmuz 2013, ss.420 Creative Commons License

Analysis of the Cobb Douglas Production Function with theGeometric Programming

International Scientific Conference UNITECH’02, Gabrovo, Bulgaristan, 21 - 22 Kasım 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

OECD Ülkeleri Arasındaki Göçün Uzun Dönem Projeksiyonu: Markov Zincirleri Uygulaması

Türkiye’nin Güncel İktisadi Sorunları, Türe Hasan, Ağaslan Erkan, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.1-11, 2019 Creative Commons License

Geometrik Programlama ile Personel Seçimi Optimizasyonu

Nicel Karar Yöntemlerinde Güncel Konular:Teori ve Uygulama, Hasan Türe,Deniz Koçak, Editör, Gazi Kitapevi, Ankara, ss.81-99, 2018

[ lineer cebir ]

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2012