Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Haziran 2020 Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 38, Sayı 2, 2020 Hacettepe University Journal of Economics and Administrative Sciences, Vol 38, Issue 2, 2020

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi