Devlet ve Piyasa Arasındaki Oyunun Reel Büyümeye Etkisi


Creative Commons License

Can T. , Yılmaz N. T.

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, cilt.43, sa.2, ss.261-270, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 43 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS
  • Sayfa Sayıları: ss.261-270

Özet

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde iktisat politikalarının piyasa göstergesi olarak kabul edilen İMKB 100 endeksi üzerindeki etkileri çeşitli göstergeler üzerinden incelenmeye çalışılmış ve bu çerçevede öncelikle devletin iktisat politikası hamleleri ve araçları ele alınmıştır. Dolayısıyla devletin maliye ve para politikalarının göstergeleri olan para arzı, devlet harcamaları, devlet iç borçlanma senetleri getiri oranı ve vergi oranları devletin stratejileri olarak değerlendirilmiştir. Bu durumda, ilgili stratejilerin İMKB 100 endeksi üzerinde çeşitli etkileri ortaya çıkmaktadır. Çalışmada devlet ve piyasa olan iki aktör arasındaki oyunda optimum iktisadi reel büyüme hedeflenmiş ve 2009 Şubat – 2012 Kasım dönemi verileri oyun teorisi ile çözülerek kazanç matrisi oluşturulmuştur. Optimum reel büyüme hedefinin, devlet iç borçlanma getiri oranının azalışı ve borsada göreceli olarak düşüş ile ortaya çıktığı görülmüştür. Türkiye’nin ilgili dönem verilerine göre karma strateji beklentisine rağmen tek bir strateji kullanılmasının optimum sonucu verdiği görülmüştür. Devlet iç borçlanma senetleri getiri oranındaki düşüşün ve benzer şekilde tasarrufların borsada değerlendirilmemesinin iktisadi aktörleri tasarruf yerine daha çok tüketime yönlendirmesi beklenir. Bu durumun da iç talebin artışı yoluyla büyümeye olumlu bir katkı yapması söz konusudur. 

In this study, the effects of economic policies  on ISE (İstanbul Stock Exchange) 100 index in Turkey's economy have been studied with the various indicators. In this context firstly, economic policy moves and tools of the state are discussed. Therefore, the money supply, government expenditures, government debt securities yield ratio and tax rates are considered as the strategies which are indicators of fiscal and monetary policies of the state. In this case, there are some effects of these strategies on ISE 100 index. The optimum economic real growth targeted in the game between these two actors in this study. The datas of 2009 February - 2012 November period are evaluated via game theory and gain matrix is formed. It has been discerned that, the optimal real growth target is occured by the decrease on the government debt securities yield ratio and relative price decrease on the stock exchange market. Despite the expectations of finding mixed strategy for that period in Turkey, it seems that the ideal strategy is the use of a pure strategy for the optimum result. It’s expected that, decrease on the government debt securities yield ratio and shift of the savings from the stock exchange market cause more consumption rather than saving. This situation makes positive contribution to growth via increasing the domestic demand in question.