Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bir Finansallaşma Göstergesi Olarak Türkiye Ekonomisinde Borçların Dönüşümü: 2002-2017

M.Ü. İİB Dergisi, cilt.40, sa.2, ss.255-273, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BORSA İSTANBUL 100 ENDEKSİ İLE DÖVİZ KURLARI ARASINDAKİ DİNAMİK İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

The Journal of Academic Social Sciences, sa.45, ss.393-409, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Ekonomisinde 2001 Krizi Sonrası Süreçte Cari İşlemler Açığının Nedenleri Üzerine Bir İnceleme

Marmara Üni. İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.27, sa.2, ss.69-96, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Küresel Kriz Sürecinde Altın Fiyatlarını Etkileyen Dinamikler

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013, Sankt-Peterburg, Rusya, 17 - 18 Eylül 2013, ss.558-564

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye Ekonomisinde Neoliberal Dönemde Cari İşlemler Açığının Oluşumu ve Finansmanında Değişen Dinamikler: 1980–2019

Güncel Maliye Tartışmaları – 2, Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz,Dr. Bumin Doğrusöz,Prof. Dr. Ayşe Güner, Editör, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, ss.341-359, 2020