BORSA İSTANBUL 100 ENDEKSİ İLE DÖVİZ KURLARI ARASINDAKİ DİNAMİK İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ


Ürkmez E., Karataş T.

The Journal of Academic Social Sciences, sa.45, ss.393-409, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2017
  • Doi Numarası: 10.16992/asos.12260
  • Dergi Adı: The Journal of Academic Social Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.393-409

Özet

Bu çalışmada, Borsa İstanbul 100 Endeksi (BIST) ile Dolar/TL Kuru (USD) ve Avro/TL Kuru (EUR) arasındaki dinamik ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada öncelikle Türkiye Ekonomisinin finansal yapısının dinamikleri tarihsel perspektifle açıklanmıştır. Bu çerçevede iki farklı ana eğilimin olduğu 2002-2015 döneminde, sermaye hareketleri, finansal getiri oranları ve borsanın genel yapısı incelenmiştir. Çalışmada, 2002-2015 dönemleri arasında aylık veriler kullanılarak seriler arasındaki ilişki Gregory ve Hansen (1996) eşbütünleşme testi ve TodaYamamoto (1995) Granger nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Test sonuçlarına göre BIST ve USD kuru serileri arasında uzun dönem ilişkisinin olmadığı tespit edilmiş fakat aralarında tek yönlü Granger nedensellik ilişkisi olduğu belirlenmiştir. BIST100 endeksi ile EUR kuru arasında herhangi bir yönde Granger nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir.