Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2020 - 2021 Marmara Üniversitesi İİB Dergisi

    Editör

  • 2014 - 2020 Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi

    Yardımcı Editör

Bilimsel Hakemlikler

  • Ocak 2021 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

    Hakemli Bilimsel Dergi