Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Putting İstanbul on the Map of the Art World: Analysing Istanbul 2010 Cultural Capital of Europe

Jasss Studies: Journal of Academic and Socail Science Studies, cilt.2, ss.393-401, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE BORDERS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN TURKEY:INTERNATIONAL ART EXHIBITIONS AND TURKISH FESTIVALS

Asos Journal: The Journal of Academic Social Sciences, ss.77-88, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hayalden Gerçeğe: 1980 Sonrası Çağdaş Türk Sanatı'nda Gelenekçi Yaklaşım

The Journal of Academic Social Sciences, cilt.2, sa.1, ss.16-28, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Kültürlerarası İletişiminde Kent Müzelerinin Rolü: İstanbul Adalar, Bursa ve Mardin Kent Müzeleri Örnekleri

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.84-110, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kültür ve Sanat İletişimi Çerçevesinde Türkye'de Sanal Müzelerin Gelişimi

Journal of Academic Social Science Studies, cilt.2, sa.26, ss.329-344, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Rethinking Nationalizm in the Case pf 1453 Conquest Museum in İstanbul

Global Media Journal TR, cilt.4, sa.8, ss.1-12, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Recycling The Past: Mapping Cultural Landscape of Turkish City Museums in he case of Istanbul Adalar Museum

Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish, cilt.9, sa.5, ss.339-351, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Kent Müzeleri Bağlamında Sözlü Tarih Çalışmaları ve Kültür Turizmine Katkıları

III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Konferansı Bildiri Kitabı, sa.3, ss.964-975, 2014 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı) Creative Commons License

Çağdaş Sanatın Kentle Buluşması: 1980 Sonrası Türkiye'de Çağdaş Sanatın Mekansal Dönüşümü

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, sa.20, ss.80-97, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Çağdaş Sanatın Kentle Buluşması: 1980 Sonrası Türkiye'de Çağdaş Sanatın Mekansal Dönüşümü

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, sa.20, ss.80-97, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Turkey in Global Art Scene: Dual Narratives in Politics of Exhibition After 1980s

International Review of Turkish Studies, cilt.1, sa.4, ss.106-121, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öteki Kadın Toplumsal Cinsiyet Kavramı Üzerinden Kadın İmgesinin Çağdaş Türk Sanatında Dönüşümü

5th International Conference on Gender/Women's Studies, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 25 - 27 Mart 2015

Turning Invisible History To Visible One A Multicultural Planning Ethnography Museums In Turkey

International Congress of Antropological Science, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Medya Teknolojileri Bağlamında Sanat Müzelerinde Çocuk Eğitim Programları

Yeni Medyada Çocuk ve İletişim, Ali Murat Kırık, Editör, Çizgi Kitapevi, Konya, ss.201-234, 2019

Cultural Production in Internet Memes: Interpretation of Art and History in Digital Culture

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler’de Akademik Araştırmalar 2, Himmet Hülgür, Sena Coşkun, Editör, Gece Kitaplığı, New York, Ankara, ss.229-258, 2018

CULTURAL TOURISM and IDENTITY REPRESENTATION: ANALYZING “TURKEY HOME OF CAMPAIGN”

Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences, Murat Cem Demir, Editör, Gece Kitaplığı, New York, Ankara, ss.19-36, 2018

Yeni Medyanın Sanal Sanat Alanları: Müze ve Sanat Blogları

Medya Çağında İletişim: Sokaktan Ekrana Sanaldan Gerçeğe, Ali Murat Kırık, Editör, Çizgi Kitapevi, Konya, ss.375-394, 2017

Sosyal Medya ve Müzeler: Türkiye'deki Müzelerin Sosyal Medya Ekinliklerinin Facebook ve Twitter Örnekleri Üzerinden İncelenmesi

Sosyal Medya Araştırmaları III, Ali Büyükaslan, Ali Murat Kırık, Editör, Çizgi Kitapevi Yayınları, Konya, ss.71-106, 2016

Sosyo-Politik İletişim Açısından Türkiye'de Sokak Sanatını Yeniden Düşünmel

Tiyatroyla Düşünmek, Yavuz Pekman, Editör, Habitus Yayıncılık, İstanbul, ss.385-418, 2016

Küresel Sanat Ekonomisinin Şekillendirdiği Türkiye'de Çağdaş Sanatın Pazarlanması

Kavramdan Pratiğe Medya ve Tüketim, Sabunuoğlu Peksevgen, Burcu- Tüzün Ateşalp, Selin- Binay Kurultay, Ayşe, Editör, Libra Kitap, İstanbul, ss.175-203, 2015

İstanbul'u Kültürel Tanıtım Afişleri Üzerinden Okumak: Türk Kültürünün Görsel Medya'da Tanıtılması

İletişim Çalışmaları 2015, İşman, Aytekin-Özgür, Aydın Ziya, Editör, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, ss.431-444, 2015

Bilişim ve Sanat

Bilişim ve, Çetinkaya, Ahmet- Kırık, Ali Murat- Şahin, Özgür Erkut, Editör, Hiperlink, İstanbul, ss.103-120, 2015