Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Nisan 2019 global Media Journal TR

    ESCI Kapsamındaki Dergi

  • Ocak 2019 marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

    ESCI Kapsamındaki Dergi