Dr.Öğr.Üyesi

SEMRA GÜR ÜSTÜNER


Güzel Sanatlar Fakültesi

Tekstil Bölümü

Tekstil Anasanat Dalı

Biyografi

Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü’nden 2004 yılında mezun oldu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Tekstil Bölümü’nde “Tekstilde Yüzey ve Yapı Oluşturma Yöntemi Olarak; Keçeleştirme” tezini 2008 yılında tamamladı. 2009 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2014 yılında “Tekstil Yüzey Tasarımı Yaratı Sürecinde Renk” adlı tezle sanatta yeterlik derecesini aldı. Aynı kurumda Doktor Öğretim Üyesi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. Kişisel sergileri bulunmakta ve ulusal/uluslararası karma sergilere katılmaktadır. 

Eğitim Bilgileri

2008 - 2014

2008 - 2014

Sanatta Yeterlik

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Tekstil (Sy), Türkiye

2004 - 2008

2004 - 2008

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Tekstil (Yl) (Tezli), Türkiye

2000 - 2004

2000 - 2004

Lisans

Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Sanatta Yeterlik

TEKSTİL YÜZEY TASARIMI YARATI SÜRECİNDE RENK Creative Commons License

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

2008

2008

Yüksek Lisans

TEKSTİLDE YÜZEY ve YAPI OLUŞTURMA YÖNTEMİ OLARAK; KEÇELEŞTİRME Creative Commons License

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Tekstil (Yl) (Tezli)

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sanat, Plastik Sanatlar, Sanat ve Tasarım, Tekstil ve Moda Tasarımı

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

2009 - 2016

2009 - 2016

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü

Yönetimsel Görevler

2016 - 2017

2016 - 2017

Farabi Koordinatörü

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü

2016 - 2017

2016 - 2017

Enstitü Müdür Yardımcısı

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü

2016 - 2017

2016 - 2017

Mevlana Değişim Programı Koordinatörü

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü

2016 - 2017

2016 - 2017

Erasmus Koordinatörü

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Buluş Kompozisyon 2

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yaratıcı Sürecinde Renk

Lisans

Lisans

Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisans

Lisans

Tekstil Tasarım Tarihi

Lisans

Lisans

Buluş Kompozisyon 1

Lisans

Lisans

Baskı Tasarımına Giriş

Lisans

Lisans

Buluş Kompozisyon 4

Lisans

Lisans

Baskı Tasarımı 4

Lisans

Lisans

Buluş Kompozisyon 3

Lisans

Lisans

Baskı Tasarımı 2

Lisans

Lisans

Baskı Tasarımı 3

Lisans

Lisans

Baskı Proje

Lisans

Lisans

Baskı Tasarımı 1

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Tekstil Yüzey Tasarımında Deneysellik

Gür Üstüner S.

International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art, cilt.4, ss.139-151, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

TEKSTİLDE SANAT ve TASARIMIN ENDÜSTRİ ile BULUŞMASI: BAUHAUS DOKUMA ATÖLYESİ

Gür Üstüner S.

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, cilt.5, ss.235-252, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Tekstil Tasarımcısı Jacqueline Groag’ın İki Dünya Savaşı Arasındaki Başarı Öyküsü

GÜR ÜSTÜNER S.

İdil Sanat ve Dil Dergisi, cilt.6, ss.3271-3286, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Tekstil Tasarım Tarihine Genel Bir Bakış

GÜR ÜSTÜNER S.

Sanat Tasarım Dergisi, cilt.2017, ss.49-56, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

20. YÜZYIL BASKI TASARIMINDA SANATÇI İZLERİ

Gür Üstüner S.

YILDIZ JOURNAL OF ART AND DESIGN, cilt.4, ss.66-87, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2017

2017

Tekstil Yüzey Tasarımında Yüzyıllık Etki: Lucienne Day

GÜR ÜSTÜNER S.

Art-e Sanat Dergisi, cilt.10, ss.307-334, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2009

2009

Tekstil Tasarımcısının Markalaşma Sürecine Bir Örnek T-Gömlek Yarışması

Tok Dereci V. , Gür Üstüner S.

Konfeksiyon Teknoloji, cilt.1, no.27, ss.66-69, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Tekstil Tasarımında Öncü Kadınlar

GÜR ÜSTÜNER S.

Kadın Tasarım Mekan Ulusal Sempozyumu, Türkiye, 8 - 09 Mart 2019

2018

2018

Türkiye’de Tekstil Sanatının Bugünü

GÜR ÜSTÜNER S.

Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.1037-1066

2018

2018

21. Yüzyılda Teknoloji ve Zanaat ile Biçimlenen Tekstil Tasarımı

Öpöz N., GÜR ÜSTÜNER S.

Uluslararası Sanat ve Sanatta Yüksek Teknoloji Kullanımı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2018, ss.247-261

2018

2018

Tekstil Sanatı Üzerine

GÜR ÜSTÜNER S.

Zanaat ve Sanat: Bölünmeye Karşı Köprüler, Türkiye, 19 Mayıs 2018

2018

2018

Ev Tekstilinde Sanatın Etkisi

GÜR ÜSTÜNER S.

24. İstanbul Uluslararası Evtekstili Fuarı, 24 Nisan 2018

2015

2015

Tekstil Tasarımında Yenilik: Marimekko Örnek Çalışması/Innovation in Textile Design A Case Study of Marimekko

GÜR ÜSTÜNER S.

International TextilesCostume Congress, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2015, ss.75-78

2012

2012

Sanat, Zanaat ve Tasarım Ürünü Olarak Keçeler / Felts As Art, Craft And Design Products

AKÇA Ü. , GÜR ÜSTÜNER S.

1. Uluslararası İstanbul Tekstil Sanatı-Tasarımı Sempozyumu, 17 - 20 Ekim 2012

2012

2012

Anadolu’nun Sanat Objesine Dönüşen Kültürel Değeri Keçe

GÜR ÜSTÜNER S.

Bilim ve Kültür Sempozyumu, Batman, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2012, cilt.1, ss.1173-1181

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2020

Nisan 2020

TMST Tekstil, Moda, Sanat ve Tasarım sempozyumu

Bildiri (Özet)

Mart 2020

Mart 2020

Lisansüstü Öğrencileri Sanat ve Tasarım sempozyumu

Bildiri (Tam Metin)

Ekim 2018

Ekim 2018

Uluslararası Kültür, Sanat ve toplum Sempozyumu

Bildiri (Özet)

Sanatsal Etkinlik

Haziran 2019

Haziran 2019

2. Uluslararası SADA Disiplinlerarası Sanat Sempozyumu Sergisi

Gür Üstüner S.

Kasım 2018

Kasım 2018

Sanatın Tasarımı Tasarımın Sanatı

Akbostancı İ. , Gür Üstüner S. , VARDAL L.

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Sanat, Tasarım ve Kadın

Karabayraktar D. , Gür Üstüner S. , Akbostancı İ.

Nisan 2018

Nisan 2018

Göründüğü Gibi Değil 'Seçki'

Gür Üstüner S.

Nisan 2018

Nisan 2018

Göründüğü Gibi Değil

Gür Üstüner S.

Ocak 2018

Ocak 2018

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi

Gür Üstüner S.

Ocak 2018

Ocak 2018

Tekstil Yüzey Tasarımı Atölyesi

Gür Üstüner S.

Kasım 2017

Kasım 2017

10. Uluslararası Minitekstil Bianeli 'Ethno'

Gür Üstüner S.

Ağustos 2017

Ağustos 2017

Seçki

Gür Üstüner S.

Temmuz 2017

Temmuz 2017

halka da 2017 kışının en iyileri

Gür Üstüner S.

Haziran 2017

Haziran 2017

7. Uluslararası Öğrenci Trienali

Gür Üstüner S.

Haziran 2017

Haziran 2017

8. Uluslararası Çağdaş Mini Tekstil Bienali

Gür Üstüner S.

Mayıs 2017

Mayıs 2017

2. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu Doğal Boya Sergisi

Gür Üstüner S.

Mart 2017

Mart 2017

Kırmızı Bir Öykü

Gür Üstüner S.

Aralık 2016

Aralık 2016

Teknopark İstanbul 2. Sanat Sergisi

Gür Üstüner S.

Temmuz 2016

Temmuz 2016

'Sentez' Öğretim Elemanları Sergisi,

Tok Dereci V. , Gür Üstüner S.

Mart 2016

Mart 2016

7. Uluslararası İstanbul Tekstil Konferansı 'Bezce'

Gür Üstüner S.

Aralık 2015

Aralık 2015

Kırılmalar

Gür Üstüner S.

Kasım 2015

Kasım 2015

IFAS Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu

Gür Üstüner S.

Kasım 2015

Kasım 2015

ITCC Uluslararası İstanbul Tekstil ve Kostüm Kongresi

Gür Üstüner S.

Ekim 2015

Ekim 2015

Anadolu'dan Esintiler

Gür Üstüner S.

Ekim 2015

Ekim 2015

Uluslararası Sanat Sempozyumu

Gür Üstüner S.

Haziran 2015

Haziran 2015

7. Uluslararası Mini Tekstil Bienali 'Scythia'

Gür Üstüner S.

Mart 2015

Mart 2015

Lisansüstü Çalışmalardan Seçmeler

Gür Üstüner S.

Şubat 2015

Şubat 2015

Kravata Meraklı Bir Bakış

Gür Üstüner S.

Ekim 2014

Ekim 2014

Ters / Yüz Örme 3

Gür Üstüner S.

Mart 2013

Mart 2013

'Sanatta Tekstil' Ulusal Tekstil Sanatçıları Sergisi ve Paneli

Gür Üstüner S.

Aralık 2012

Aralık 2012

Tekstil Sanatçıları Sergisi

Gür Üstüner S.

Kasım 2012

Kasım 2012

1. Yöresel Ürünler Sempozyumu Sergisi

Gür Üstüner S.

Ekim 2012

Ekim 2012

Ters-Yüz 2 'Örme Sergisi'

Gür Üstüner S.

Ekim 2012

Ekim 2012

1. Uluslararası İstanbul Tekstil Sanatı-Tasarımı Sempozyumu Sergisi

Tok Dereci V. , Tavman Ertuğrul M. B. , Gür Üstüner S.

Eylül 2012

Eylül 2012

Converging Parallels

Gür Üstüner S.

Haziran 2012

Haziran 2012

9. Uluslararası Çağdaş Tekstil Bienali 'Scythia 9'

Gür Üstüner S.

Mayıs 2012

Mayıs 2012

Kesişen Benzerlikler

Gür Üstüner S.

Kasım 2011

Kasım 2011

Ters / Yüz Tekstil Sergisi

Gür Üstüner S.

Ekim 2011

Ekim 2011

IFAS Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu

Danabaş N. , Gür Üstüner S.

Eylül 2011

Eylül 2011

7. Uluslararası Mini Tekstil Bienali

Gür Üstüner S.

Eylül 2011

Eylül 2011

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyeleri Sergisi

Gür Üstüner S.

Haziran 2011

Haziran 2011

Tekstil Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi

Gür Üstüner S.

Mart 2011

Mart 2011

Kadın Sanatçılar Sergisi

Gür Üstüner S.

Kasım 2009

Kasım 2009

10. Ulusal El Sanatları Sempozyumu

Gür Üstüner S.