Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Beylerbeyi Sarayı Keşf-i Evvel Defteri

Vakıf Restorasyon Yıllığı, ss.124-157, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaköy Camii Keşf-i Evvel Defterleri

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, ss.198-239, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ayasofya I Mahmud Kütüphanesi ve Geçirdiği Onarımlar

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, ss.181-222, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arşiv Belgeleri Işığında Hırka i Şerif Camii nin 1847 Sonrası İnşa Süreci

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, ss.18-45, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çırağan Sarayı Mobilyalarının İmali

Milli Saraylar Belgeler, ss.43-62, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Sanat Tarihinin Yazma ve Arşiv Kaynakları

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.7, ss.559-570, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaköy Camii’nin Asıl Mimarı

1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi, ss.130-136, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Beyoğlu’ndan Suriçi’ne Tiyatronun Yarım Asırlık Yolculuğu

1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi, ss.130-136, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Son Dönem Osmanlı Mimarlığının Teşkilat Yapısı

Sanat Atatürk Üniversitesi GSF Dergisi, ss.103-113, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XIX Yüzyıl Mimarları ve Ermeniler

Türk Dünyası Araştırmaları, ss.39-49, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arşiv Belgeleri Işığında Sarkis Balyan

Sanat Atatürk Üniversitesi GSF Dergisi, ss.91-97, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Sanatında Toprağın Sembolize Edilişi

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, ss.131-141, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Diplomatikasında Kozaklar

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, ss.57-62, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Arması nın Oluşumu ve Unsurları

Journal of Turkish Studies Türklük Bilgisi Araştırmaları, cilt.24, ss.77-90, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ressamlığı Dışında Ivan Ayvazovski

”, XX. Uluslararası Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2016, ss.180-181

Osmanlı Arması nın Doğuşu

XVI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2012, cilt.1, ss.173-179

XIX Yüzyılda Osmanlı Mimarlığının Teşkilat Yapısı ve Balyanlar

150. Yılında Dolmabahçe Sarayı Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 23 - 26 Kasım 2006, cilt.1, ss.64-79

Son Dönem Osmanlı Mimarisinde Ermenile

Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: Türk - Ermeni İlişkiler Örneği Uluslararası Sempozyum (Hoşgörü Toplumunda Ermeniler), Kayseri, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2006, cilt.4, ss.235-242

XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Mimarlığına Damgasını Vurmuş İki İsim: Seyyid Abdülhalim Efendi ve Mühendis Abdülhalim Efendi

IX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2005, ss.121-130

Ahlat’ın Sultan II Abdülhamid Dönemindeki Sosyal Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme

I. Van Gölü Havzası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2004, ss.265-269

Arslanhane Üzerine Yeni Bilgiler

İstanbul Üniversitesi 550. Yıl Uluslararası Bizans ve Osmanlı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 2003, ss.359-369

Kitap & Kitap Bölümleri

Benzersiz Mimarisi İle Hırka-i Şerif Camii

550. Yılında Mukaddes Emanetler, Küçükaşçı,Mustafa S., Editör, Korpus Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, ss.158-165, 2019

İstanbul Surları Üzerinde Bulunan Türk Devri Kitabeleri

Yaşar Erdemir’e Armağan Sanat Tarihi Yazıları, Osman Kunduracı, Ahmet Yavuz Yılmaz, Editör, Literarürk Academia, İstanbul, ss.873-895, 2019

Sultan Abdülmecid Dönemi Mimarlık Örgütünün Yapısı ve İşleyişi

Sultan Abdülmecid ve Dönemi 1823 1861, Kemal Kahraman-İlona Baytar, Editör, İBB Kültür A.Ş., İstanbul, ss.422-431, 2015

Balyan Ailesi ve Osmanlı İmar Sektöründeki Yeri

Tarihte Türkler ve Ermeniler, Metin Hülagü,Musa Şaşmaz, İ.Ethem Atnur, T.Niyazi Karaca, Mustafa Çolak, Recep Karacakaya, Editör, Türk Tarih Kurumu, Ankara, ss.113-123, 2014

Yıldız Hamidiye Camii’nin İnşası ve Mimarına İlişkin Yeni Bilgiler

Nurhan Atasoy a Armağan, Baha Tanman, Editör, Lale Yayıncılık, İstanbul, ss.59-67, 2014

Ermeni Meselesinin Kültürel Boyutu: Mimari Örneği

Sevk ve İskanın 100 Yılında Türk Ermeni İlişkileri, Haluk Selvi, Editör, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş, İstanbul, ss.121-131, 2014

II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı Mimarisi ve Sanat Anlayışı

Devr i Hamidi Sultan II Abdülhamid, Metin Hulagü, Editör, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, ss.23-43, 2011

Bilinmeyen Aktörleri ve Olayları İle Son Dönem Osmanlı Mimarlığı

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İstanbul, 2010

Les Manuscrits Ottomans

Les Trésores Manuscrists De La Méditerranée, Stephane Ipert- Bruno Marty, Editör, Edition Faton, Dijon, Dijon, ss.268-289, 2005

Belgelerle Çırağan Sarayı

Kültür Bakanlığı, Ankara, 1999

Ansiklopedide Bölümler

Yıldız Camii

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.541, 2013

Mehmet Emin Ağa

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.460, 2003

Mehmet Arif Ağa

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.442, 2003

Mehmet Rasim Ağa

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.515, 2003

Kırımlı Mahmut Ağa

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.465, 2002