General Information

Biography

Selman Can: 1971 yılında Erzurum’da doğdu. 1993 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu.

1995-97 yılları arasında İstanbul Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde Prof.Dr.Nurhan Atasoy danışmanlığında “Belgelerle Çırağan Sarayı” konulu Yüksek Lisans tezini, 1997-2002 yılları arasında Prof.Dr.Gül İrepoğlu danışmanlığında “Osmanlı Mimarlık Teşkilatının XIX. Yüzyıldaki Değişim Süreci ve Eserleriyle Mimar Seyit Abdülhalim Efendi” adlı Doktora tezini tamamladı.

2003 – 2011 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Kuramsal Anabilim Dalı’nda görev yaptı.

2012 yılında  Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde Dr.Öğr.Üyesi olarak göreve başladı.

20 Şubat 2019’da Doçent Unvanını aldı.

            Geç dönem Osmanlı mimarisi ve mimarlık teşkilatı üzerine arşiv belgelerine dayalı olarak çalışmalarını yürütmektedir.

Institutional Information

Unit
Faculty of Arts and Sciences
Department
History of Art
Program
Department of Turkish and Islamic Art