Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Patient experiences in intensıve care unit: The systematic review

Patient Experience Journal, cilt.4, ss.115-127, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Development of a Web-Based Diabetes Education Program for Health Care Professionals

JOURNAL OF CONTINUING EDUCATION IN NURSING, cilt.47, ss.464-471, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Use of the Braden Scale in Assessing Pressure Ulcers in Turkey A Systematic Review

ADVANCES IN SKIN & WOUND CARE, cilt.28, ss.349-357, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Developing scale for colleague solidarity among nurses in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE, cilt.19, ss.101-107, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Image of nursing held by nursing students according to gender: A qualitative study

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE, cilt.18, ss.537-544, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Nursing education in Turkey: From past to present

NURSE EDUCATION TODAY, cilt.29, ss.698-703, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Stressors and coping strategies in hemodialysis patients

AlparPak J Med Sci, cilt.25, ss.447-452, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Maternal Anxiety Associated with Newborn Screening

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.10, ss.46-53, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi

Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi, cilt.2, ss.32-46, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intercultural Communication Competence of Nurses Providing Care for Patients from Different Cultures

International Journal of Caring Sciences, cilt.11, ss.1396-1407, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenidoğan ve süt çocuklarında girişimsel ağrı ve non-farmakolojik yönetimi

Zeynep Kamil Tıp Bülteni, cilt.49, ss.169-173, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadınların Maternal Bağlanma Algısı ve Anneliğe İlişkin Görüşleri

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, cilt.5, ss.6-15, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Efficacy of Reiki Application in Fibromyalgia Patients

International Journal of Health Sciences Research (www.ijhsr.org), cilt.7, ss.230-234, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik bakım rolü oryantasyon ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirliği

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, cilt.6, ss.1-7, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of the reliability and validity of intercultural awareness and intercultural effectiveness scales

International Journal of Human Sciences, cilt.14, ss.2748-2761, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The relationship between nurses perceptions of the clinical governance climate and their job satisfaction levels

International Journal of Caring Sciences, cilt.9, ss.640-646, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birinci sınıf hemşirelik öğrencilerinin parenteral ilaç hazırlama becerilerinin gelişimi

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi-HEAD, cilt.13, ss.139-145, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Profesyonellerinin Hizmet İçi Eğitimi İçin Yeni Bir Yaklaşım Web Tabanlı Uzaktan Eğitim

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu Dergisi, cilt.7, ss.35-42, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reiki: Hemşirelik Uygulamalarını Tamamlayıcı Terapi Yöntemi

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Veri Zarflama Analizi İle Eğitim Kurumlarının Etkinliği

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, ss.49-51, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyabette Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Online Diyabet Eğitim Programı Örneği

Türkiye Klinikleri Diyabet Hemşireliği Özel Sayısı, cilt.1, ss.24-30, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Satranç ve hemşirelik

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, ss.46-47, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Felsefe ve Hemşirelik Etiği

Kilikya Felsefe Dergisi, cilt.1, ss.53-61, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Güvenli Parenteral İlaç Uygulama Öz-Yeterlilik Ölçeğinin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliği

5.Ulusal 1.UluslararasıHemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Türkiye, 15 Kasım - 17 Ekim 2018

HEMŞİRELİKTE SİNERJİ MODELİ

Sağlık Bilimleri Eğitim-Araştırma ve Uygulamalarında Güncel Yönelimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2017

Gamification in Education

Internatıonal Congress of Black Sea Nursing Education, 12 - 13 Ekim 2017

Yenidoğan ve Süt Çocuklarında Girişimsel Ağrı ve Nonfarmakolojik Yönetimi

2. Uluslararsı Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 4 - 06 Ekim 2017

Utilitarian Ethics

Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, 11 - 12 Eylül 2017

Ethics, Virtue and Nursing

Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, 11 - 12 Eylül 2017

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYONUN ROLÜ

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

SANAT OLARAK HEMŞİRELİK

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Kültürlerarası Etkililik ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğinin belirlenmesi

3. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 21 - 23 Mart 2015

Kültürlerarası Farkındalık ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğinin belirlenmesi

3. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 21 - 23 Mart 2015

Development of a Web based Type II Diabetes Education Program For Health Professionals A Pilot Study

The 8th International Conference on Advanced Technologies Treatments for Diabetes, Paris, Fransa, 18 - 21 Şubat 2015

Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavilerin Etik Boyutu

3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Kasım 2014

Reiki: Hemşirelik Uygulamalarını Tamamlayıcı Terapi Yöntemi

3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Kasım 2014

Profesyonel Hemşirelik Eğitimi

I. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2014

2012-2014 NANDA Hemşirelik Tanılarının Günlük Yaşam Aktiviteleri Modeline Göre Sınıflandırılması

II. Ulusal Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2014

The nursing students’ views about euthanasia

13th International Nursing Ethics Conference, October 4-6 2012, Selçuk, İzmir, Turkey, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2012, ss.68

Hipertansif hastaların ilaç tedavisine bağlılık uyumları

12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Ekim 2010

tressors and coping strategies inhemodialysis patients.

8th Congress of the European Federation of İnternalMedicine, 27 - 30 Mayıs 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar

Üriner Sistem Uygulamaları, Necmiye Sabuncu, Editör, Alter Yayıncılık, ss.503-526, 2018