Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Scale for maternity role perceptions

HEALTH CARE FOR WOMEN INTERNATIONAL, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Patient experiences in intensıve care unit: The systematic review

Patient Experience Journal, cilt.4, ss.115-127, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Development of a Web-Based Diabetes Education Program for Health Care Professionals

JOURNAL OF CONTINUING EDUCATION IN NURSING, cilt.47, ss.464-471, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Use of the Braden Scale in Assessing Pressure Ulcers in Turkey A Systematic Review

ADVANCES IN SKIN & WOUND CARE, cilt.28, ss.349-357, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Developing scale for colleague solidarity among nurses in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE, cilt.19, ss.101-107, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Image of nursing held by nursing students according to gender: A qualitative study

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE, cilt.18, ss.537-544, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Nursing education in Turkey: From past to present

NURSE EDUCATION TODAY, cilt.29, ss.698-703, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Stressors and coping strategies in hemodialysis patients

AlparPak J Med Sci, cilt.25, ss.447-452, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Maternal Anxiety Associated with Newborn Screening

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.10, ss.46-53, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi

Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi, cilt.2, ss.32-46, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intercultural Communication Competence of Nurses Providing Care for Patients from Different Cultures

International Journal of Caring Sciences, cilt.11, ss.1396-1407, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenidoğan ve süt çocuklarında girişimsel ağrı ve non-farmakolojik yönetimi

Zeynep Kamil Tıp Bülteni, cilt.49, ss.169-173, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadınların Maternal Bağlanma Algısı ve Anneliğe İlişkin Görüşleri

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, cilt.5, ss.6-15, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Efficacy of Reiki Application in Fibromyalgia Patients

International Journal of Health Sciences Research (www.ijhsr.org), cilt.7, ss.230-234, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of the reliability and validity of intercultural awareness and intercultural effectiveness scales

International Journal of Human Sciences, cilt.14, ss.2748-2761, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik bakım rolü oryantasyon ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirliği

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, cilt.6, ss.1-7, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The relationship between nurses perceptions of the clinical governance climate and their job satisfaction levels

International Journal of Caring Sciences, cilt.9, ss.640-646, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birinci sınıf hemşirelik öğrencilerinin parenteral ilaç hazırlama becerilerinin gelişimi

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi-HEAD, cilt.13, ss.139-145, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Profesyonellerinin Hizmet İçi Eğitimi İçin Yeni Bir Yaklaşım Web Tabanlı Uzaktan Eğitim

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu Dergisi, cilt.7, ss.35-42, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reiki: Hemşirelik Uygulamalarını Tamamlayıcı Terapi Yöntemi

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Veri Zarflama Analizi İle Eğitim Kurumlarının Etkinliği

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, ss.49-51, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyabette Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Online Diyabet Eğitim Programı Örneği

Türkiye Klinikleri Diyabet Hemşireliği Özel Sayısı, cilt.1, ss.24-30, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Satranç ve hemşirelik

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, ss.46-47, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klinik Yönetişim İklimi Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.229-235, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Felsefe ve Hemşirelik Etiği

Kilikya Felsefe Dergisi, cilt.1, ss.53-61, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Suriadi Sanada besınç yarası risk değerlendirme ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, cilt.16, ss.1-11, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Postoperatif Ağrı ve Hemşirelik Uygulamaları

Ağrı, cilt.22, ss.21-29, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin Kullanıma Hazır Enjektörlerle Subkütan Yolla Heparin Uygulamaları

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, cilt.1, ss.30-42, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemodiyaliz Hastalarında Kaygı Düzeyi İle Uyku İlişkisi

Nefroloji Hemşireliği Dergisi, ss.32-36, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanın Hastaneden Taburcu Edilmesinde Hemşirenin Rolünün Değerlendirilmesine İlişkin Bir Çalışma

Şişli Etfal Hastanesi Hemşirelik Dergisi, cilt.1, ss.83-88, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ANNELERİN ULUSAL YENİDOĞAN TARAMA PROGRAMI KAPSAMINDAKİ BAZI TESTLERE İLİŞKİN KAYGI DÜZEYLERİ

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, cilt.1

Kalp Yetersizliği Olan Hastaların Umutsuzluk Düzeyleri ve Özbakım Davranışları

15.Uludağİç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi,4.Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, 9.Ulusal İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 2 - 04 Mart 2019

Güvenli Parenteral İlaç Uygulama Öz-Yeterlilik Ölçeğinin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliği

5.Ulusal 1.UluslararasıHemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Türkiye, 15 Kasım - 17 Ekim 2018

HEMŞİRELİKTE SİNERJİ MODELİ

Sağlık Bilimleri Eğitim-Araştırma ve Uygulamalarında Güncel Yönelimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2017

Gamification in Education

Internatıonal Congress of Black Sea Nursing Education, 12 - 13 Ekim 2017

Yenidoğan ve Süt Çocuklarında Girişimsel Ağrı ve Nonfarmakolojik Yönetimi

2. Uluslararsı Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 4 - 06 Ekim 2017

Ethics, Virtue and Nursing

Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, 11 - 12 Eylül 2017

Utilitarian Ethics

Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, 11 - 12 Eylül 2017

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYONUN ROLÜ

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

SANAT OLARAK HEMŞİRELİK

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Taburcu Planlaması ve Evde Bakım

Kardiyak Rehabilitasyon Hemşireliği Sempozyumu, Türkiye, 07 Aralık 2016

Hemşirelik Klinik Sürecinde Değişimi Başlatmak

IV. Hemşirelik Sempozyumu, Hemşirelikte İnovasyon Sempozyumu, Türkiye, 25 Mayıs 2016

Bakımın Sürdürülebilirliği ve Esnekliği

XVI. Hemşirelik Haftası Etkinlikleri, Türkiye, 11 Mayıs 2016

Kültürlerarası Farkındalık ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğinin belirlenmesi

3. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 21 - 23 Mart 2015

Kültürlerarası Etkililik ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğinin belirlenmesi

3. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 21 - 23 Mart 2015

Development of a Web based Type II Diabetes Education Program For Health Professionals A Pilot Study

The 8th International Conference on Advanced Technologies Treatments for Diabetes, Paris, Fransa, 18 - 21 Şubat 2015

Reiki: Hemşirelik Uygulamalarını Tamamlayıcı Terapi Yöntemi

3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Kasım 2014

Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavilerin Etik Boyutu

3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Kasım 2014

Profesyonel Hemşirelik Eğitimi

I. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2014

2012-2014 NANDA Hemşirelik Tanılarının Günlük Yaşam Aktiviteleri Modeline Göre Sınıflandırılması

II. Ulusal Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2014

The nursing students’ views about euthanasia

13th International Nursing Ethics Conference, October 4-6 2012, Selçuk, İzmir, Turkey, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2012, ss.68

Attitudes For Children´s Rights of Parents With A Child In The 6-14 Age Group: A Pilot Study

ICNE 2012 13th International Nursing Ethics Conference, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2012, ss.144

Türkiye´de Bası Yarasının Değerlendirilmesinde Braden Ölçeği´nin Kullanılması: Sistematik Derleme

2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Uluslar Arası Katılımlı, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2012, ss.156

Roy Adaptasyon Modeline Göre Bir Hemşirelik Bakım Planı

2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Uluslar Arası Katılımlı, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2012, ss.83

Birinci Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Parenteral İlaç Hazırlama Becerilerinin Gelişimi

2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Uluslar Arası Katılımlı, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2012, ss.160

Hipertansif Hastaların İlaç Tedavisine Bağlılık/Uyumları

26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Ekim 2010

Hemşirelik Öğrencilerinin Tıbbi Atık İle İlgili Bilgi ve Uygulamaları

1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, ÇEŞME-İZMİR, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2010, ss.120

Hipertansif hastaların ilaç tedavisine bağlılık uyumları

12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Ekim 2010

Hemşirelik Öğrencilerinin Ağız Ve Diş Sağlığına Yönelik Durum Ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi

9. Uluslar arası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, FETHİYE-MUĞLA, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2010, ss.371

tressors and coping strategies inhemodialysis patients.

8th Congress of the European Federation of İnternalMedicine, 27 - 30 Mayıs 2009

Hemodiyaliz Hastalarının Fonksiyonel Performans Düzeyi ve İlişkili Faktörler

17 Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Kasım 2007, cilt.16, ss.140

Hemodiyaliz Hastalarında Kaygı Düzeyi ile Uyku İlişkisi

16. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2006, cilt.15, ss.149

Fonksiyonel Performans Envanteri Kısa Formunun Hemodiyaliz Hastalarında Güvenirliğine Yönelik Bir Çalışma

16. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2006, cilt.15, ss.149

Baş Banyosu Verirken Yaşanan Kaygının Uygulama Başarısı ve Sürekli Kaygı Durumu ile İlişkisi

2. Uluslararası ve 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Eylül 2003, ss.494-498

Kitap & Kitap Bölümleri

Üriner Sistem Uygulamaları

Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar, Necmiye Sabuncu, Editör, Alter Yayıncılık, ss.503-526, 2018

Postoperative Nursing CareComputer Program

LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016

Solunum Sistemi Uygulamaları ve Trakeotomi Bakımı

Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar, Necmiye Sabuncu, Editör, Alter Yayıncılık, ss.467-502, 2008

Sağlık Bakım Sistemi,Sağlık Ekibi ve Hemşirenin Rolleri

Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar, Prof.Dr. Necmiye Sabuncu, Editör, Alter Yayıncılık, ss.39-47, 2008

Perioperatif Bakım

Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar, Necmiye Sabuncu, Editör, Alter Yayıncılık, ss.399-412, 2008

Basınç Yaraları

Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar, Necmiye Sabuncu, Editör, Alter Yayıncılık, ss.387-397, 2008

Asepsi-Antisepsi

Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar, Necmiye Sabuncu, Editör, Alter Yayıncılık, ss.251-275, 2008

Sıcak ve Soğuk Uygulamalar

Hemşirelik Esasları El Kitabı, , Editör, Vehbi Koç Vakfı Yayınları Birlik Ofset, ss.132-144, 1997

Solunum Sistemi

Hemşirelik Esasları El Kitabı, , Editör, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, ss.145-161, 1997