Kalp yetersizliği hastalarında yatış pozisyonunun periferik oksijen satürasyon düzeyine etkisi


CESUR ÖZMEN E., ALPAR Ş.

ı. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, 14 - 15 Aralık 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri