Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Election security in Turkey

Orient, cilt.61, ss.41-52, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fransız Anayasa Konseyinin Uluslararası Andlaşmaların Denetimine İlişkin Genel Yetkileri

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.25, sa.2, ss.534-552, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"Umut Hakkı" Kapsamında Güncel Gelişmeler

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.195-208, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında " Demokratik Toplum "

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.523-543, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İHAM Kararlarında Serbest Seçim Hakkı

”HUKUKA GÜNCEL BAKIŞLAR” BEYKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ, Türkiye, 27 Nisan 2017

Diğer Yayınlar