Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2014 - 2020 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Dr), Türkiye

 • 2011 - 2014 Yüksek Lisans

  İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 2006 - 2010 Lisans

  Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2020 Doktora

  Uluslararası Andlaşmaların Anayasaya Uygunluk Denetimi

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2014 Yüksek Lisans

  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesi bağlamında mahpusların sağlık hakkı

  İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk (Yl) (Tezli)