İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında " Demokratik Toplum "


Dikmen P.

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.523-543, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.523-543

Özet

“Demokratik Toplum” kavramı gerek İnsan Hakları Avrupa Mahke- mesi gerekse Anayasa Mahkemesi açısından önemli bir ölçüt olarak kabul edilmektedir. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve ek protokollerinin bir-çok maddesinde bu kavramın bahsi geçmektedir. Ayrıca 1982 tarihli Tür- kiye Anayasası’ndatemel hak ve özgürlüklere ilişkin kısıtlamaların de- mokratik toplum düzenine aykırı olmayacağı belirtilmiştir. Bu makalede,söz konusu terimin İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahke- mesi içtihatlarında yorumlanışı tartışılmış ve analiz edilmiştir. Ek olarak her iki Mahkeme’nin güncel kararları birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Va- rılan sonuca göre İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa Mahke-mesi, “Demokratik Toplum” kavramını tanımlarken farklı yolları tercih etmektedirler. Bununla birlikte uygulamada her iki Mahkeme’nin uzlaş- tığı bası hususlar bulunmaktadır.