Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2018 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

  • 2014 - 2018 Araştırma Görevlisi

    Beykent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Verdiği Dersler

  • Lisans İnsan Hakları Hukuku

  • Ön Lisans Anayasa Hukuku

  • Lisans Droits de l'homme

  • Lisans Introduction aux Principes du Droit