Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Toplumsal Güvensizlik, Adalet Talebi ve Devlet: Medyanın Biçimlendirme Etkisi

Turkish Studies - Social Sciences, vol.15, no.2, pp.427-440, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Şiddetin ve Suçun Kamusallaşması: Reality Showlar ve Toplumsal Etkileri

TURKIYE ILETISIM ARASTIRMALARI DERGISI-TURKISH REVIEW OF COMMUNICATION STUDIES, no.34, pp.165-182, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Medya Sarkacı: Kurgu ile Gerçeklik Arasında Suç

Türk Dünyası Araştırmaları, vol.123, no.242, pp.11-34, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Orta Doğu da Mezhep Kimliklerinin ve Mezhepçiliğin Siyasal ve Sosyolojik Etkileri

Yeni Türkiye, vol.6, no.87, pp.453-464, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Bilimsel Araştırmalarda Etik

Toplum Bilimleri Dergisi, vol.6, pp.129-142, 2012 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

İmparatorluktan Ulus Devlete Vatandaşlık Halleri Osmanlı ve Türkiye de Vatandaşlık Politikaları

Toplum Bilimleri Dergisi, vol.6, pp.7-30, 2012 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Civil Society in the Political Culture of Middle Eastern Societies

7. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 24 - 26 January 2020, pp.167-168 Creative Commons License Sustainable Development

Representation of Violence on the Media and Its Impact on Perception of State and Power: A Sociological Analysis

CUDES 2019 10. International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Turkey, 3 - 05 December 2019, pp.218 Creative Commons License Sustainable Development

Sociology of Fear: A Study on the Role of Communication Technologies in the Construction of Collective Fear

CUDES 2019: 10. International Congress on Current Debates in Social Science, İstanbul, Turkey, 3 - 05 December 2019, pp.217 Creative Commons License Sustainable Development

Impact of Culture and Structure on The Formation of Political Regimes: Observations on Democratic Culture in Middle Eastern Countries

Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.681-689 Creative Commons License

Responding Religious Claims in a Secular Democracy: The Turkish Case

ECPR General Conference, Bordeaux, France, 5 - 07 September 2013

Laik Bir Demokraside Dini Taleplere Tepkiler: Türkiye Örneği

ECPR General Conference, Bordeaux, France, 5 - 07 September 2013 Creative Commons License

Kamusal Alanlar ve Dinin Temsili Sorunu

Siyasi İlimler Türk Derneği IX. Lisansüstü Konferansı, İstanbul, Turkey, 03 December 2011 Creative Commons License

Reconsidering Public Sphere in Post-Secular Society

EUROSPHERE-Is Public Sphere Exclusively a Nation-State Phenomenon?, İstanbul, Turkey, 18 - 22 July 2011 Creative Commons License

State Religion Relations in Turkey with Special Reference to Minority Religious Communities

Institute for Human Sciences International Summer School on “Religion in Public Life”, Cortona, Italy, 4 - 17 July 2010

Books & Book Chapters

Ortadoğu'da Devlet, İktidar ve Sivil Toplum

in: Medeniyet Bağlamında Sosyolojik Yaklaşımlar, Mustafa İnce, Editor, IKSAD, Ankara, pp.73-79, 2020 Creative Commons License

Ortadoğu’da Devlet, İktidar ve Sivil Toplum

in: Medeniyet Bağlamında Sosyolojik Yaklaşımlar, Mustafa İnce, Editor, IKSAD, pp.74-83, 2020

Security Policies and Civil Liberties: An Assessment on New Information Technologies and the Limits of Privacy

in: Reflections on International Relations & Politics & History & Law, Nesrin Kenar,Philipp O. Amour, Editor, IJOPEC, London, pp.95-102, 2019 Creative Commons License

Güvenlik Politikaları ve Sivil Özgürlükler: Yeni Enformasyon Teknolojileri ve Mahremiyetin Sınırları Üzerine Bir Değerlendirme

in: Reflections on International Relations and Politics and History and Law, Kenar, Nesrin, Amour, Philipp, Editor, IJOPEC, pp.95-101, 2019

Re-Visiting Habermas on Religion in the Public: Does He Shed Light on Islam in Turkey?

in: The Role of Religions in the Public Sphere The Post Secular Model of Jurgen Habermas and Beyond, Makariev Plamen,George Vensus A., Editor, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, pp.31-59, 2015 Creative Commons License

Religion and Post Secularity: New Perspectives on the Public Sphere

in: Global Secularisms in a Post Secular Age, Rectenwald Michael,Almeida Rochelle,Levine George, Editor, Mouton de Gruyter , New-York, pp.71-90, 2015 Creative Commons License

Yeni Dini Hareketler

Yarın Yayınları, İstanbul, 2013 Creative Commons License