Medya Sarkacı: Kurgu ile Gerçeklik Arasında Suç


Creative Commons License

ULUÇ KÜÇÜKCAN Ö.

Türk Dünyası Araştırmaları, cilt.123, sa.242, ss.11-34, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 123 Konu: 242
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Türk Dünyası Araştırmaları
  • Sayfa Sayıları: ss.11-34

Özet

Saldırganca, şiddet içerikli ve suç teşkil eden davranışlar, yüksek izlenme oranlarına etkisi nedeniyle medya araçları tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Kurgu ve kurgu olmayan programların bu konuları işleyiş ve aktarım biçimleri ile bireysel ve toplumsal etkilerinde ise farklılık bulunmaktadır. Özellikle yüksek izlenme oranlarına sahip, gündüz kuşağında yer alan ve kurgu olmayan reality showlar, mağdur ve tanık boyutunu, mağduriyetin ve tanıklığın psikolojik ve duygusal hallerini gözler önüne sermektedir.  Televizyonun insanlar ve toplumlar üzerindeki etkilerine ilişkin tartışmalara ilave olarak program içeriği ile birlikte farklı değişkenleri içinde barındıran bu programlar, birtakım toplumsal etkiler doğurmaktadır. Bu çalışma, şiddet içerikli eylemin kökeni, şiddet ve suç teşkil eden davranışların kurgu olmayan reality showlarda ele alınmasının toplumsal sonuçlarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, çalışmada öncelikle medyada şiddet içerikli yayınların etkilerinin sorunsallaştırılmasına yer verilmiş, ardından şiddet ve şiddet ile ilintili kavramlara ilişkin sosyal bilim literatüründeki kavramsal ve kuramsal tartışmalara değinilmiş ve son olarak şiddet içerikli programların yorumlanmasına ve suç konusuna ilişkin çalışmaların bulgu ve iddiaları tartışılmıştır. Bu noktadan yola çıkarak suç ve şiddet içerikli vakaları işleyen kurgu olmayan reality showların bu konulara ilişkin toplumsal duyarlılık ve farkındalık yarattığını söylemek mümkündür. Daha önemlisi, bu duyarlılık ve farkındalığın mağdur ve mağduriyet ekseninde şekillenmekte olduğudur.