Kültür ve Yapının Siyasal Rejimlerin Oluşumuna Etkisi: Ortadoğu Ülkelerinde Demokrasi Kültürü Üzerine Gözlemler


Creative Commons License

Uluç Küçükcan Ö.

Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, ss.681-689

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.681-689

Özet

Bu bildiri, son yüzyıldır siyasi tartışmalarda önemli bir yer tutan ve Arap Baharı süreci ile dikkatleri tekrar üzerinde toplayan Ortadoğu ülkelerinde, kurumsallaşan ve değişime kapalı özellikler taşıyan siyasal rejim ve devlet yapılanmalarına kaynaklık eden nedenleri sorgulamayı amaçlamaktadır. Ortadoğu’da ulus devletlerin kuruluşundan bugüne kadar süregelen en önemli tartışmalardan biri siyasal yapılanma ve rejimler ile bu bölgedeki hakim kültür arasındaki ilişkiler olmuştur. Bu bildiri, Türkiye ve İsrail istisnaları dışında Ortadoğu’da kurulan ulus devletlerin otoriterliğinin bu bölgedeki baskın kültürel geleneklerden mi yoksa toplumsal ve siyasal yapıdan mı kaynaklandığı sorusuna cevap aramaktadır. Bir başka ifade söz konusu ülkelerde demokratik siyasal sistemlerin ve rejimlerin kurulamayışının arka planına ışık tutmayı amaçlamaktadır. Bildiride ilkin siyasal rejim ve siyasal yapı kavramları ile siyasal rejim türleri üzerinde durulacak, kısaca bunların hangi şartlarda doğduğu ve geliştiği anlatılacaktır. Daha sonra, özcü ve oryantalist yaklaşımların ötesinde Ortadoğu’da devletler, siyaset ve rejim bağlamında “kültür” ve “yapı” unsurlarının ne kadar belirleyici olduğunu ortaya koymaya çalışacaktır.