Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Research on Institutionalization Problems of Second Generation in Family Business

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.12, ss.97-120, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CAN INNOVATION BE THE REASON FOR A LONG TERM SURVIVAL

Journal of Global Strategic Management, cilt.2, ss.113-125, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şikayet İletilerinin Örgütsel Öğrenme Üzerine Etkisi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.221-243, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

MISSION STATEMENTS OF SOCIALLY RESPONSIBLE FIRMS A CONTENT ANALYSIS

Journal of Global Strategic Management, cilt.1, ss.66, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İşletmelerde Toplumsallaşma Kavramının Örgütte işgöreni İşe Alıştırma Eğitimi Alanındaki Konumu Ve İşleri

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, ss.91-95, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Oyun Kuramının Kazan Kazan Paradigması Açısından İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevlerinin İrdelenmesi

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, ss.149-155, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İŞLETMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERÜVENİ: HATAY İLİ ÖRNEĞİ

19. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Kayseri, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2020, ss.807-818

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ALGISININ ÖRGÜTE BAĞLILIĞA ETKİSİ ÜZERİNE BİRARAŞTIRMA

7. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ, Burdur, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2019, ss.1181-1193

Humble but Proud: A Comparative Case Study on Social Innovation Practices in Turkey

International Conference on Leadership Technology Innovation and Business Management, Muğla, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2017

Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

25.ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017

The Moderating Role of Self Efficacy on the Perceptions of Justice and Turnover Intentions

12th International Strategic Management Conference, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2016, cilt.235, ss.392-402 identifier

The Role of Sustainability in Long Term Survival of Family Business: Henokiens Revisited

12th International Strategic Management Conference (ISMC), Antalya, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2016, cilt.235, ss.788-796 Creative Commons License identifier

Ready to Dare A Case Study on the Entrepreneurial Intentions of Business and Engineering Students in Turkey

5th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Aralık 2015, cilt.2016, ss.277-288

Entrepreneurship intentions of public universities in Turkey: going beyond education and research?

The Proceedings of 8th International Strategic Management Conference, Barcelona, İspanya, 21 - 23 Haziran 2012, ss.953-963

Insights on entrepreneurship education in public universities in Turkey: Creating entrepreneurs or not?

7th International Strategic Management Conference, Paris, Fransa, 30 Haziran - 02 Temmuz 2011, cilt.24, ss.663-676 identifier identifier

Insights on entrepreneurship education in public universities in Turkey: creating entrepreneurs or not?

The Proceedings of 7th International Strategic Management Conference, Paris, Fransa, 30 Haziran - 02 Temmuz 2011, ss.663-676

Is Innovation A Survival Strategy For A Century Old Firm

6th Internationai Strategic Management Conference, 8 - 10 Temmuz 2010

Remaining silent or not: Is power distance a barrier for academicians

International Conference on Social Sciences, İzmir, Türkiye, 10 - 11 Eylül 2009, ss.1-9 Creative Commons License

Does Locus of Control Lead to Silence of Academicians

Second International Conference on Social Sciences, İzmir, Türkiye, 10 - 11 Eylül 2009 Creative Commons License

An Exploratory Research on Innovative Characteristics of the Innovative Firms

5th International Symposium on Business Administration, Çanakkale, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2008 Creative Commons License

Mission Statements of Socially Responsible Firms A Content Analysis

International Conference on Strategic Management, Çanakkale, Türkiye, 23 - 25 Haziran 2005 Creative Commons License

İnsan Kaynakları İşlevlerinden Eğitimin Stratejik Önemi ve İlaç Sektöründe Bir Araştırma

12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bursa, Türkiye, 24 - 29 Mayıs 2004, ss.48-52

Kitap & Kitap Bölümleri