Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

OUTCOMES OF PLAY-BASED HOME SUPPORT FOR CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.42, pp.65-80, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarda Bireysel Destek Eğitim Programı Uygulaması

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.38, pp.11-19, 2020 (Other Refereed National Journals)

Science Teacher Candidates’ Competences in Inclusive Teaching

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.51, no.51, pp.131-154, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerle Çalışan Öğretmenlerin Cinsel Eğitime Yönelik Tutumları ve EtikDurumlarının Karşılaştırılması

Eğitimde Kuram ve UygulamaJournal of Theory and Practice in Education, vol.15, pp.267-282, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

A Study On Effectiveness Of Child-Centered And Play-Based Home Support Education Program On Children Who Have Development Problems

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.32, no.4, pp.960-980, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

An Evaluation of the Facial Emotion Skills in Children with Autism

Exceptional Child: Teaching and Unbringing, vol.1, pp.86-94, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Theory of Mind in Preschool Children with Normal Development, Autism and Mental Retardation

International Online Journal of Primary Education, vol.3, pp.66-75, 2014 (Other Refereed National Journals)

Film İzleme, Empati ve Zihin Kuramı: Asperger Sendromlu Bireyle Yapılan Vaka Çalışması

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.3, pp.322-332, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Views of Mothers Whose Children Need Early Childhood Era Special Education on Their Children’s Sleep and Rest

2018 ICBTS International Academic Multidisciplinary Research Conference-Oslo, 25 - 27 July 2018

Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarda Bireysel Destek Eğitim Programı Uygulaması

5 th International Eurasian Educational Research Congress / EJERCongress 2018, 2 - 05 May 2018

Down Sendromlu Çocuklarda Kaynaştırma Uygulamaları

5. Down Sendromu Konferansı-İstanbul, Turkey, 25 - 26 November 2017

Gelişim Geriliği Olan Çocuğa Sahip Annelerin Algıladıkları Destek Sistemlerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi-Samsun, Turkey, 8 - 10 November 2017

Özel Eğitim Sınıflarında Fiziksel Düzenleme ve Akran Eğitimi ile İlgili Bir Çalışma Örneği

Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi-Samsun, Turkey, 8 - 10 November 2017 Sustainable Development

A Sixteen-Year Longitudinal Study of An Individual with Autism

Seventeenth International Conference on Diversity in Organizations, Communities and Nations-Toronto, 26 - 28 July 2017

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kaynaştırmaya İlişkin Görüşleri ve İhtiyaçları

VIII. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu Açık ve Şeffaf Milli Eğitime Doğru Okul ve Öğretmen, Turkey, 03 December 2016

Reviewing Movies About Children with Special Needs by Parents’ Comments

ELMIS 2016 Uluslararası Özel Eğitim Kongresi-Konya, 12 - 15 May 2016

Farklı Gelişimdeki Çocuklarda Zihin Kuramı

Psikoloji Günleri XII - İstanbul, Turkey, 8 - 09 April 2016

Oyun Temelli Ev Desteği ve Çocuk Merkezli Eğitim Programının Etkililiği Üzerine Çalışma

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi-Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016

Vaka Sunumu: Yoğun Öğrenme Güçlüğü Çeken Eğitilebilir Zihin Engelli Bir Çocuğun Eğitimine İlişkin Çok Boyutlu Boylamsal Erken Müdahale Uygulamaları

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi-Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016

Zihinsel Engelli Gençlerin İş Bulmaya İlişkin Görüşleri

Dezavantajlı Gruplar Eğitim ve İstihdam Sempozyumu-Kocaeli, Turkey, 6 - 07 November 2014

Otizmde Günlük Yaşam Becerileri Nasıl Kazandırılır?

Konya Otizm Günleri, Turkey, 28 - 30 November 2013

The theory of mind story books test validity and reabilty for Turkish preschool children

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.3017-3020 identifier

Mesleki Eğitimde İletişimin Önemi ve Marmara Üniversitesi Örneği

1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Konya, Turkey, 27 - 29 May 2009, pp.2378-2392

Özel eğitimcilere yönelik yaratıcı düşünceyi geliştirme

İstanbul Otizm Eğitim Günleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 08 May 2005

Üstün çocuklara yönelik yaratıcılık odası yaratıcılık çalışmaları

1.Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 September 2004

Books & Book Chapters

Kavram Öğretimine Giriş

in: Özel Eğitimde Kavram Öğretimi, Prof.Dr. Hasan Avcıoğlu, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.1-225, 2021

Zihin Kuramı ve Sosyal Beceri Öğretimi

in: Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi - 2, Çifci Tekinarslan İlknur, Öncül Nuray, Editor, Vize Akademik Yayıncılık, pp.327-359, 2018

Özel Gereksinimli Çocuklarda Oyun ve Oyun Yoluyla Öğrenme

in: Erken Çocuklukta Oyun ve Oyun Yoluyla Öğrenme, Önder Alev, Arslan Çiftçi Hande, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.283-297, 2017

Beceri Öğretimi

in: Farklı Gelişen Çocuklar, Kulaksızoğlu Adnan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.189-197, 2015

Zihin Kuramı ve Pratik Uygulamalar

Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara, 2013

Engellilerde Kavram Öğretimi

in: Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular, Oktay Ayla, Polat Unutkan Özgül, Editor, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, pp.353-362, 2005

Kaynaştırma Eğitimi ve Rehberlik

in: Eğitimde Üçüncü Boyut Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Karagözoğlu Cengiz, Kemertaş İsmet, Editor, Birsen Yayınevi, İstanbul, pp.332-342, 2004

Zihinsel Engellilerde Beceri Öğretimi

in: Farklı Gelişim Gösteren Çocuklar, Kulaksızoğlu Adnan, Editor, Epsilon Yayıncılık, İstanbul, pp.230-243, 2003