Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜRKİYE’DE ÇOCUK DERGİCİLİĞİNDE TASARIM: KIRMIZIFARE DERGİSİ ÖRNEĞİ

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Şubat 2020, ss.392-393

Kitap & Kitap Bölümleri

Pragmatik Bir Etkinlik Olarak Siyasal İletişim

Siyasal Dilin Satırarası, GÜRAN YİĞİTBAŞI Kübra, SONCU Ayşe Gül, Editör, Çizgi Kitabevi, Konya, ss.141-192, 2018