Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İzlerkitlenin Medyadaki Aşırı Enformasyon Sorununa Bakışı

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Kalite Politikası Olarak Okurun Gazete Algısı

MARMARA JOURNAL OF COMMUNICATION, ss.204-219, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazete Çalışanlarının Gözüyle Medya Ekonomisinde Temel Yönelimler

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, ss.211-232, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küreselleşme Dinamiklerinin Medya Sektörüne Etkileri

Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.45-66, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası İletişim Düzeni Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım: Görünen Köy

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, cilt.1, ss.353-366, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Anaakım Medyanın Pandora Kutusu: Firma, Reklamveren ve Okur Sarmalında Daralan Hakikat

2. Uluslar arası Edebiyat, Müzik ve Sanat Alanında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 26 Ekim - 26 Temmuz 2017

Global Krizin Geleneksel Medya ve Yeni Medyaya Reklam Gelirleri Yönünden Etkisinin Analizi

Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı, 28 - 30 Ekim 2010, ss.362-368

Yöndeşmenin Gazetecilerin İş Pratikleri Üzerine Etkisi

Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2010, ss.243-247

Neo-Liberal Politikaların Türkiye Medyasının Yapısal Dönüşümü Üzerindeki Etkileri

Karaelmas 2009: Medya ve Kültür, Kültür Araştırmaları Derneği ve Zonguldak Karaelmas Üniversitesi V. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Zonguldak, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2009

Basın Sektöründe Ekonomik Sansür Ve 1980 Sonrasında Değişen Yapısı

Ulusal Basından Sansürün Kaldırılışının 100. Yıl Dönümü Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 Ekim 2008

Basın Sektöründe Ekonomik Sansür ve 1980 Sonrasında Değişen Yapısı

Ulusal Basından Sansürün Kaldırılışının 100. Yılı Kongresi, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye’de Siyaset Ve Ekonominin Medyaya Etkisi

1946’dan Günümüze Medya ve Siyaset, Tolga Yazıcı, Editör, Üniversite Yayınları, Kocaeli, ss.149-182, 2015

Gazeteciliğin Geleceği

Geleceğin Gazeteciliği, Nilüfer Pembecioğlu, Editör, Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yayını, ss.69-72, 2011

Medya ve Kültür Emperyalizmi İlişkisine Eleştirel Bakış

Medya Üzerine Çalışmalar, Gülbuğ Erol, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.285-294, 2007

Gerçekliğin Yeniden Oluşması Bağlamında Medyanın Gündem Kurma Süreci

Medya Eleştirileri 2007 “Gerçeğin Dışındakiler”, Can Bilgili ve Nesrin Tan Akbulut, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.259-273, 2007

Yazılı Basın Haberlerinde Görülen Yapısal Sorunlar

Medya Eleştirileri /Gelişime İlişkin Değerlendirmeler, Nesrin Tan Akbulut, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.237-254, 2005