Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2019 Sert Mustafa, Baytar Orhan, "Türkiye'de Medya İşletmelerinde Çalışan Gazetecilerin Motivasyon ve İş Tatmini"

    Çalışma Grubu

    Adıyaman, Türkiye