Education Information

Education Information

 • 2011 - 2016 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Turkic Studies, Department Of Turkish Language And Literature, Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Turkic Studies, Department Of Turkish Language And Literature, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Turkısh Language And Lıterature, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Türk Edebiyatında Manzum Devriyye

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı (Dr)

 • 2011 Postgraduate

  Lâzikî-zâde Feyzullah Nâfiz Efendi (Öl. 1181/1767)'nin Türkî Letâ'ifü'l-Hayâl adlı eseri [1b-81a] (İnceleme-Metin) Sustainable Development

  Marmara University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English