Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2020 Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2020 Klâsik Türk Edebiyatı Çalıştayı

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2019 Kutadgu Bilig'in Yusuf Has Hacib Tarafından Yazılışının 950. Yıl Dönümü

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2019 Doğumunun 650. yılında İmameddin Nesimi

  Working Group

  İstanbul, Turkey

Invited Talks

 • September 2021 XXI. yy.'da Kaşgarlı Mahmud'u Yeniden Anlamak ve Anlamlandırmak

  Conference

  Marmara Üniversitesi-Taşkent Devlet Üniversitesi KAŞGARLI MAHMUD'UN BİLİMSEL MİRASI SEMPOZYUMU, Turkey

 • November 2020 Şair Padişahlar

  Workshop

  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Turkey

 • December 2019 Orhan Şaik Gökyay'ın Kitaplarının Yeniden Yayımı Üzerine

  Conference

  Üsküdar Belediyesi-Yeditepe Yayınevi/Vefatının 25. Yılında Orhan Şaik Gökyay, Turkey

 • December 2019 Neden Tekrar Orhan Şaik Gökyay

  Conference

  Bursa Municipality/Vatan Şairi Orhan Şaik Gökyay, Turkey

 • May 2019 Kutadgu Bilig'in Yusuf Has Hacib Tarafından Yazılışının 950. Yılı

  Conference

  Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, Turkey

 • March 2019 Seyyid Nesimî'nin Tasavvufî Görüşlerine Dair

  Conference

  Türk Edebiyatı Vakfı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, Turkey