Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TRANSPLANTATION IN FSGS: A MULTICENTRIC STUDY FROM TURKEY

PEDIATRIC NEPHROLOGY, cilt.33, ss.1951, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

AUTOSOMAL RECESSIVE POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE: A SINGLE CENTER EXPERIENCE

PEDIATRIC NEPHROLOGY, cilt.33, ss.1915, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

RESTLESS LEG SYNDROME IN CHILDREN WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE

PEDIATRIC NEPHROLOGY, cilt.33, ss.1870, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

IS RENAL ABSCESS STILL A PROBLEM IN 2018?

PEDIATRIC NEPHROLOGY, cilt.33, ss.1979-1980, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

THE CO-EXISTENCE OF TWO RARE DISEASES: A CASE REPORT

PEDIATRIC NEPHROLOGY, cilt.33, ss.1881, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

FIBRIN GLUE APPLICATION IN PEDIATRIC PERITONEAL DIALYSIS: THREE PATIENT EXPERIENCE

PEDIATRIC NEPHROLOGY, cilt.33, ss.1840, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

NEONATAL ACUTE KIDNY INJURY: A SINGLE CENTRE EXPERIENCE

PEDIATRIC NEPHROLOGY, cilt.33, ss.1845-1846, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

IGA NEPHROPATHY IN CHILDREN: A SINGLE CENTER EXPERIENCE

PEDIATRIC NEPHROLOGY, cilt.32, ss.1751, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A CONGENITAL DISEASE MIMICKING CONGENITAL NEPHROTIC SYNDROME

PEDIATRIC NEPHROLOGY, cilt.32, ss.1727-1728, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

URINARY CYSTINE LITHIASIS IN CHILDREN

PEDIATRIC NEPHROLOGY, cilt.30, ss.1706, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Invasive Aspergillosis in a Patient with Chronic Renal Failure

PEDIATRIC NEPHROLOGY, cilt.28, ss.1506, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Can peritoneal dialysis be used in preterm infants with congenital diaphragmatic hernia?

JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, cilt.26, ss.943-945, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

ACUTE PERITONEAL DIALYSIS IN NEONATES WITH ACUTE KIDNEY INJURY AND HYPERNATREMIC DEHYDRATION

PERITONEAL DIALYSIS INTERNATIONAL, cilt.33, ss.290-296, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Vaginal Dialysate Leakage in a Child on Peritoneal Dialysis

PERITONEAL DIALYSIS INTERNATIONAL, cilt.30, ss.666-667, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Primary peritonitis in children with nephrotic syndrome: results of a 5-year multicenter study

EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.169, ss.73-76, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

VAGINAL DIALYSATE LEAKAGE IN CHILDREN ON CHRONIC PERITONEAL DIALYSIS-A CASE REPORT

PEDIATRIC NEPHROLOGY, cilt.24, ss.1866, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Henoch-Schonlein Nephritis: A Nationwide Study

NEPHRON CLINICAL PRACTICE, cilt.112, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

NPHS2 (podicin) mutations in Turkish children with idiopathic nephrotic syndrome

PEDIATRIC NEPHROLOGY, cilt.22, ss.2031-2040, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Paraoxonase 1 192 and 55 polymorphisms in nephrotic children

PEDIATRIC NEPHROLOGY, cilt.21, ss.649-654, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Varicella vaccination in children with steroid-sensitive nephrotic syndrome

PEDIATRIC NEPHROLOGY, cilt.17, ss.181-183, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Serum leptin concentration in children with chronic renal failure

IZMIR DR BEHCET UZ COCUK HASTANESI DERGISI, cilt.8, ss.43-50, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Invasive aspergillosis in a patient with end stage renal disease

MEDICAL MYCOLOGY CASE REPORTS, cilt.18, ss.12-14, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Akut lenfoblastik löseminin ender ilk başvuru bulgusu: Bilateral nefromegali

Çocuk Dergisi, cilt.17, ss.36-38, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Early-onset neurolupus: A challenge for pediatricians

MARMARA MEDICAL JOURNAL, cilt.28, ss.105-108, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Nefrolitiyazis tanısıyla başvuran bir olguda Dent hastalığı

Türk Pediatri Arşivi, cilt.48, ss.347-349, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

CLINICAL AND BIOCHEMICAL FEATURES OFPATIENTS WITH BARTTER AND GITELMAN SYNDROME

18. International Pediatric Nephrology Association Congress, 17 - 19 Kasım 2019

A NOVEL MUTATION IN ATP6V0A4 GENE IN APATIENT WITH DISTAL RENAL TUBULAR ACIDOSIS

18 th Congress of the International Pediatric Nephrology Association-IPNA, 17 - 21 Ekim 2019

A NOVEL MUTATION IN ATP6V0A4 GENE IN APATIENT WITH DISTAL RENAL TUBULAR ACIDOSIS

18 th Congress of the International Pediatric Nephrology Association-IPNA, 17 - 21 Ekim 2019

GENETIC ANALYSIS IN TURKISH CHILDRENWITH ALPORT SYNDROME: NOVEL MUTATIONS AND VARIATIONS

18 th Congress of the International Pediatric Nephrology Association-IPNA, İtalya, 17 - 21 Ekim 2019, cilt.34, ss.1821-2260

Alport Sendromu Tanılı Hastalarda Genetik Analiz ve Yeni Mutasyonlar: Varyasyonlar Her Zaman Masum Mu?

Uluslararası katılımlı 10. Çocuk Nefroloji Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2019

Yenidoğanda Akut Böbrek Hasarı :Tek merkez Deneyimi

27. Ulusal neonatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2019

FARKLI GENLER,FARKLI MUTASYONLAR,FENOTİPTE FARKLILIK YARATIYOR MU ?: ALPORT SENDROMU

Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

Autosomal recessive polycystic kidney disease: a single center experience

51th Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, 3 - 06 Ekim 2018, cilt.33, ss.1807-2008

Neonatal Acute Kidney Injury :A Single Center Experience

51h Annual Scientific Meeting of European Society of Pediatric Nephrology, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2018

Restless leg syndrome in children with chronic kidney disease

Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, Antalya, Turkey, 3 - 06 Ekim 2018

A simple modification on peritoneal dialysis catheter makes the perioperative insertion easier after cardiac surgery.

Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, Antalya, Turkey, 3 - 06 Ekim 2018

Novel mutations and variations in turkish children with Alport syndrome: are the benign variations always harmless?

51th Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, Antalya, Turkey, 3 - 06 Ekim 2018

IS OXFORD CLASSIFICATION OF IGA NEPHROPATHY HELPFUL IN PREDICTING OUTCOME IN CHILDREN WITH HENOCH-SCHONLEIN PURPURA NEPHRITIS

51th annual scientific meeting of the european society for paediatric nephrology, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2018, cilt.33, ss.1986

The co-existence of two rare diseases: a case report

51th Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, Antalya, Turkey, 3 - 06 Ekim 2018

Complement factor H mutation in C3 glomerulopathy with initial presentation as hemolytic uremic syndrome: a case repor

51th Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, Antalya, Turkey, 3 - 06 Ekim 2018

Akut Böbrek Hasarında Tedavi Yaklaşımları

53. Türk Pediatri Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 14 - 18 Mayıs 2017

Mesane Barsak Disfonksiyonu

53. Türk Pediatri Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 14 - 18 Mayıs 2017

Mesane disfonksiyonunda tedavi yaklaşımı ve prognoz-Örnek Olgular

Çocuklarda Mesane Disfonksiyonuna Tanısal Yaklaşım-Tedavi Kursu, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Aralık 2017

Hemolitik Üremik Sendrom Bulgularıyla BAşvuran Parvo Virüs Enfeksiyonu

4. Çocuk Nefroloji Olgu Panayırı, İzmir, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2017

Konjenital Nefrotik Sendromu Taklit Eden Gelişimsel Bir Anomali

4. Çocuk Nefroloji Olgu Panayırı, İzmir, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2017

Is routine voiding cystourethrography necessary in children with multicystic dysplastic kidney disease

48th Anniversary Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, 6 - 09 Eylül 2017

IgA Nephropathy in children: a single centre experience

48th Anniversary Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, 6 - 09 Eylül 2017

A CONGENITAL DISEASE MIMICKING CONGENITAL NEPHROTIC SYNDROME

PEDIATRIC NEPHROLOGY, Glasgow, İngiltere, 6 - 09 Eylül 2017, cilt.32, ss.1727-1728

Acil Hipertansiyonda Renovasküler hastalığa Dikkat

4. Marmara Pediatri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Şubat 2017

Ektopik Böbrekli Çocuklarda Klinik İzlem ve Prognoz

9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Kasım 2016

Yenidoğanda Akut Böbrek Hasarı

9 Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Kasım 2016

Kresentik Glomerulonefrit Tanısı İle İzlenen Bir Hastada PRES Sendromu

9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Kasım 2016

Ödemli Çocuk Olgularla 9 13 Kasım

60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Kasım 2016

Ürik Asit ve Böbrek

Çocuk Nefroloji Derneği Kursu, Ankara, Türkiye, 4 - 05 Haziran 2016

Renal Kitlelerin Ayırıcı Tanısında Lober Nefronia

3. Marmara Pediatri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Şubat 2016

Ektopik Böbrek Ne Kadar Masum

3. Marmara Pediatri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Şubat 2016

Çocuklarda Taş Hastalığı

SB Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği Eğitim Toplantıları, İstanbul, Türkiye, 13 Ocak 2016

URINARY CYSTINE LITHIASIS IN CHILDREN

48th ESPN Meeting, Brüksel, Belçika, 3 - 05 Eylül 2015, cilt.30, ss.1706

Persistent microscopic hematuria in children Clinical and histopathological features

5th Southeastern European Pediatric Nephrology Working Group Meeting, Saraybosna, 22 - 25 Nisan 2015

PERSISTENT MICROSCOPIC HEMATURIA IN CHILDREN: CLINICAL AND HISTOPATHOLOGICAL FEATURES

52nd Congress of the European-Renal-Association-European-Dialysis-and-Transplant-Assocation, London, Kanada, 28 - 31 Mayıs 2015, cilt.30 identifier

Nephrotic syndrome A single center experience

5th Southeastern European Pediatric Nephrology Working Group Meeting, Saraybosna, Bosna-Hersek, 22 - 25 Nisan 2015

Tek böbrekli çocuklarda böbrek fonksiyon testleri ile kan basıncı izleminin önemi

37. Pediatri Günleri ve 16. Pediatri hemşireliği Günleri, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Nisan 2015

RENAL AND URINARY TRACT INVOLVEMENT IN PATIENTS WITH EPIDERMOLYSIS BULLOSA

50th European-Renal-Association - European-Dialysis-and-Transplant-Association Congress, İstanbul, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2013, cilt.28, ss.293 identifier

RENAL ABNORMALITIES IN FAMILY MEMBERS OF INDIVIDUALS WITH CAKUT

50th European-Renal-Association - European-Dialysis-and-Transplant-Association Congress, İstanbul, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2013, cilt.28, ss.62 identifier identifier

Urinary tract infections in preterm infants Abstract Book PS3 SAT 307

44th Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology (ESPN), Dubrovnik, Hırvatistan, 14 - 17 Eylül 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Çocuk hastada Böbrek Nakline Uygunluk ve Böbrek Nakline Hazırlık.

Diyaliz Akıl Notları, Prof Dr Serhan Tuğlular, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, ss.287-296, 2016

Çocuk Hastada Böbrek Nakline Uygunluk ve Böbrek Nakline Hazırlık

Diyaliz Akıl Notları, Prof Dr Serhan Tuğlular, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.287-296, 2016