Gizli vezikoüreteral reflü tanısında; PIC sistografi bulguları ile renal ultrasonografi ve DMSA sintigrafi bulguları arasındaki birliktelik?


Tuğtepe H., Cerit K., Thomas D., Gökce İ. , Yıldız N., Alpay H. , ...More

Vezikoüreteral Reflü (VUR) Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 29 September - 01 October 2013, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1