10 Thomas DT Ergu n E Valiyev N Yıldız N Gökçe İ Alpay H Ergelen R İnanır S Dağlı TE Tuğtepe H Üç Yaş Sonrası Tanı Konulan Üreteropelvik Bileşke Obstru ksiyonlu Çocukların Analizi 24 27 Kasım 2016 Antalya


Thomas T. D. , ERGÜN R., Valyev N., YILDIZ N. , Gökçe İ., ALPAY H. , ...Daha Fazla

9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, Türkiye, 24 - 27 Kasım 2016

  • Basıldığı Ülke: Türkiye