Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İşe tutkunluğun, yapısal güçlendirme, örgütsel özdeşleşme ve hedeflerin içselleştirilmesi yoluyla geliştirilmesi

nternational Journal of Social Sciences and Education Research, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Linking empowering leader to creativity: The moderating role of psychological (felt) empowerment

Procedia-Social and Behavioral Sciences, no.181, pp.366-376, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Müzakere Sürecine Bakış: Türk Yöneticileriyle Nitel Bir Çalışma

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (International Journal of Management Economics and Business,, vol.11, no.24, pp.135-154, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Impact of Social Power Bases on Perceived Trust: Do Turkish Managers Still Follow the Akhi Order

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.1, no.1, pp.79-108, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Entrepreneurial Intention: Antecedents to Entrepreneurial Behavior in the U.S.A. and Turkey

Journal of Global Entrpreneurial Research, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Örgüt Kültürü ve İşe İlişkin Duygusal İyilik Algısının Çalışanların Çatışma Çözümü Tarzları Üzerindeki Etkisi

İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research Turk, vol.7, no.2, pp.7-37, 2015 (Other Refereed National Journals)

Gender issues in leadership styles of principals

Öneri, Journal of Marmara University Institute of Social Sciences, vol.8, no.31, pp.23-33, 2009 (Other Refereed National Journals)

Effects of Transformational Leadership on Empowerment and Team Effectiveness”

Leadership and Organizational Development Journal, vol.24, pp.335-344, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Superior-Subordinate Relationship and Its Impact on the Perceived Levels of Job Satisfaction and Organizational Commitment

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.299-308, 2000 (Other Refereed National Journals)

Örgütlerde Güçlendirme

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, vol.2, no.16, pp.63-70, 1998 (Other Refereed National Journals)

Etkin Örgütsel İletişim Olarak Etkin Kaynak Alışverişi

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Türk Psikologlar Derneği, pp.69-81, 1996 (Other Refereed National Journals)

Banka Sektöründe Örgütsel İletişim Etkinliği Üzerine Bir Araştırma

IX. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmalar, Türk Psikologlar Derneği,, pp.345-356, 1996 (Other Refereed National Journals)

A Study on the Effect of Language on Attitude Change

Management Thinking, pp.23-30, 1990 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÖRGÜTLERDE MİZAH ORTAMI YARATMADA LİDERİN ROLÜ VE İŞE İLİŞKİN İYİLİK HALİ

7. ORGUTSEL DAVRANIS KONGRESI, Burdur, Turkey, 1 - 02 November 2019, pp.438-450

Employee-Organization Exchanges and Work Outcomes in Turkish Work Context

International Congress on Political, Economic anad Management Sciences, ATİNA, Greece, 14 - 18 November 2018

Müzakere Teknikleri Üzerine Nitel Bir Araştırma

11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2012, pp.557

Kamu ve Özel Sektörde Bilgi Paylaşımı ve İletişim Kanallarının İncelenmesi

7. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 October - 01 November 2009, pp.1528-1541

İletişim, güven ve örgüte bağlılık üzerine bir araştırma

”, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, EKİŞEHİR, Turkey, 20 - 23 May 2009, pp.578-584

Liderlerde aranılan özelliklerin şeffaf (authentic) lider özellikleri ile karşılaştırılması

16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 18 May 2008, pp.725-730

Örgütsel güven, bilgi paylaşımı ve işbirliği yapma eğilimini inceleyen bir çalışma

5. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, Turkey, 3 - 05 November 2006, pp.628-640

Uncertainty during organizational change: Associations with communication, psychological well-being, job satisfaction and commitment

ISSWOV ’06, The 10th International Conference on Work Values and Behavior, Tallinn, Estonia, 25 - 29 June 2006, pp.185-194 Sustainable Development

Task Conflict and Relationship Conflict in Relation to Intra-Group Trust and Conflict Communications

European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM), The 19th Workshop on Strategic Human Resource Management, Jouy en Josas, France, 22 - 24 April 2004

Interpersonal Trust at Work and Its impact on the Level of Job-Induced Tension

Work Values and Behavior in an Era of Transformation, the 8th Bi-annual Conference of the International Society for the Study of Work and Organizational Values (ISWOV), Lodz, Poland, 24 - 27 June 2002

Superior-Subordinate Relationship and Its Impact on the Perceived Levels of Job Satisfaction and Organizational Commitment

The 10th European Congress on Work and Organizational Psychology, EAWOP’01 kongresi, 16 - 19 May 2001

The Relationship Between Burnout and Locus of Control with Social Support as a Moderating Effect

International Society of the Study of Work and Organizational Values (ISWOV), 6th International Conference on Work Values and Behavior, 12 - 15 July 1998

Books & Book Chapters

Graduate Entrepreneurial Intention in Turkey:Motivators and Obstacles

in: Turkish Studies from Different Perspectives, Mert Uydacı, Editor, Athens Institute for Education and Research, Atina, pp.283-296, 2017

Communication, attitude towards change and perceived organizational change climate

in: Convivence in Organizations and Society, Francesco Avallone, Handan Kepir Sinangil, Antonio Caetano, Editor, Guerini Studio, Milan, pp.31, 2017