Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pediatricians' Attitude in Management of Acute Bronchiolitis: Did Guidelines Overcome Practices?

PEDIATRIC ALLERGY IMMUNOLOGY AND PULMONOLOGY, cilt.33, ss.57-62, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of Bilateral Cerebro-Renal Tissue Oxygenations in Healthy Children

INDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.87, ss.99-104, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pneumatosis intestinalis and fatal portosystemic air emboli

INTENSIVE CARE MEDICINE, cilt.45, ss.1827-1828, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Early Antibiotic Prescription and Early Discharge: Too Good to Be True

PEDIATRIC CRITICAL CARE MEDICINE, cilt.20, ss.794-795, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Think Again: First Do No Harm A Case of Munchausen Syndrome by Proxy

PEDIATRIC EMERGENCY CARE, cilt.31, ss.720-721, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Early extracorporeal life support experiences in 2 tertiary pediatric intensive care units in Turkey

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.44, ss.769-774, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Fenestrated Angiocatheter for Extensive Subcutaneous Emphysema

Indian Pediatrics, ss.64-66, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Trial of Garlic as an Adjunct Therapy for Multidrug Resistant Pseudomonas aeruginosa Pneumonia in a Critically Ill Infant

Journal Of Alternative And Complementary Medicine, cilt.17, ss.379-380, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Aortik Balon Valvüloplastiye Bağlı Mitral Kapak Hasarı ve Cerrahi Tedavisi

Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi, ss.169-170, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Brain Death and Organ Transplantation in Judicial Case Due to Child Abuse

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi, cilt.6, ss.98-101, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk İstismarına Bağlı Adli Olguda Beyin Ölümü ve Organ Nakli Olgu Sunumu

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Exploring Brain Death at a Tertiary Pediatric Intensive Care Unit in Turkey Incidence Etiology and Organ Donation

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, cilt.3, ss.11-14, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Case of Acute Kidney Injury after Contrast Imaging and Empiric Nephrotoxic Antibiotherapy

International Journal of Medical and Pharmaceutical Case Reports,, cilt.5, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Extracorporeal Membrane Oxygenation Use During Active Cardiopulmonary Resuscitation A Case Report

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, cilt.2, ss.149-152, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Hypotonic Infant with Fatal Methylenetetrahydrofolate Reductase Deficiency Due to Homozygote c 1015T G Mutation

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, cilt.1, ss.43-48, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Topsy Turvy Heart A Very Rare Congenital Rotational Heart Disease With Tracheobronchial Anomalies

WORLD JOURNAL FOR PEDIATRIC AND CONGENITAL HEART SURGERY, cilt.4, ss.308-311, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Kardiyovasküler cerrahi sonrası çocuklarda sık karşılaşılan sorunlar ve tedavi prensipleri

Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci, cilt.7, ss.89-95, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pediatride mekanik ventilasyondan ayırma

Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci, cilt.1, ss.47-54, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pediatride mekanik ventilasyondan ayırma

Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Pediatrik Yoğun Bakım Özel Sayısı, cilt.1, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Fate of the stentless bioprosthesis on the right side of the heart

Asian Cardiovascular & Thoracic Annals, cilt.11, ss.58-62, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Median sternotomi yoluyla aort koarktasyonu ve intrakardiyak anomalilerin tek seansta onarımı

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, cilt.31, ss.331-337, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modifiye Blalock Taussig şant operasyonu sonrası gelişen dev seroma ve cerrahi tedavisi

Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery, ss.249-251, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Büyük Damarların Transpozisyonunda Arteryel Switch Sonrası reoperasyonlar

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, cilt.30, ss.544-548, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

NEAR INFRARED SPECTROSCOPY (NIRS) IN PEDIATRIC SHOCK, AND THE EFFECT OF FLUID RESUSCITATION ON NIRS VALUES

28TH ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY OF PAEDIATRIC AND NEONATAL INTENSIVE CARE, 6 - 09 Haziran 2017

NORMATIVE VALUES OF BILATERAL CEREBRAL AND RENAL TISSUE OXYGENATION IN CHILDREN

28TH ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY OF PAEDIATRIC AND NEONATAL INTENSIVE CARE, 6 - 09 Haziran 2017

LEVELS OF CORTISOL, ADRENOCORTICOTROPIC AND THYROID STIMULATING HORMONES IN BRAIN DEATH PATIENTS

28TH ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY OF PAEDIATRIC AND NEONATAL INTENSIVE CARE, 6 - 09 Haziran 2017

A Child with Chronic Headaches and Facial Palsy Is Hydatic Cyst in Your Differential Diagnosis

8th World Congress Of Pediatric Intensive and Critical Care, Toronto, Kanada, 4 - 08 Haziran 2016

Does Diaphragm Electirical Activity Monitoring Predict Extubation Success

8th World Congress Of Pediatric Intensive and Critical Care, Toronto, Kanada, 4 - 08 Haziran 2016

Iatrogenic Calcinosis Can Be Mistaken For a Soft Tissue Infectıon Rare But Beware

8th World Congress Of Pediatric Intensive and Critical Care, Toronto, Kanada, 4 - 08 Haziran 2016

HEALTHCARE ASSOCIATED INFECTIONS IN NEWLY OPENED UNIVERSITY HOSPITAL IN TURKEY RESULTS OF FOUR YEAR SURVEILLANCE IN PAEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT

The 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2015) Leipzig, Germany, 12 - 16 Mayıs 2015

Oftalmik brimonidin kullanımına bağlı santral sinir sistemi depresyonu

XII. Uluslararası katılımlı Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Nisan 2015

Noninvazif ventilasyonda yüksek akışlı oksijen terapisi ve Bipap deneyimlerimiz

XII. Uluslararası katılımlı Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Nisan 2015

Çocuklarda trakeostomi uygulamaları iki merkezden tecrübeler

XII. Uluslararası katılımlı Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Nisan 2015

Yumuuşak doku kalsifikasyonunun nadir görülen nedeni iyatrojenik kalsifikasyon bir olgu ile

XII. Uluslararası katılımlı Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Nisan 2015

Yoğun Bakım ve Tüberküloz

2. Marmara pediatri Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Şubat 2015

ATRA tedavisi sırasında gelişen bir ARDS olgusu

2. Marmara Pediatri Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Şubat 2015

A National Point prevalence Survey of Pediatric Intensive Care Unit Health Care Associated Infections in Turkey

31th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2013), 28 Mayıs - 01 Haziran 2013

VV ECLS for an infant with ARDS and airleaks First successby a newly founded program in Turkey

2nd Euro ELSO Congress, Amerika Birleşik Devletleri, 8 - 11 Mayıs 2013, cilt.36, ss.293

Akut karaciğer yetmezliği ve pnömoni tanılarıyla refere edilen bir kardiyomiyopati olgusu

Uluslarası katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2013

Akut karaciğer yetmezliği ve pnömoni tanıları ile refere edilen bir kardiyomyopati olgusu

Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2013

Çocuklarda akut görme kaybının nadir sebebi Santral retinal arter tıkanıklığı

Uluslarası katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2013

Çocuk yoğun bakım ünitemizde venö venöz ekstrakorporeal membran oksijenasyonu ECMO hemşirelik bakımı deneyimlerimiz

Uluslarası katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2013

Pumpless Extracorporeal Lung Assist as a Rescue Therapy in an Adolescent with Cystic Fibrosis

8th International Conference on Pediatric Mechanical Support Systems & Pediatric Cardiopulmonary Perfusion, 13 - 16 Haziran 2012

Akut respiratuvar distress sendromu olan bir süt çocuğunda venövenöz ekstrakorporeal membran ECMO desteği

Uluslarası katılımlı IX. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Türkiye, 30 Nisan - 04 Mayıs 2012

Pediatri yoğun bakım ünitesinde göz komplikasyonları

Uluslarası katılımlı IX. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Ankara, Türkiye, 30 Nisan - 04 Mayıs 2012

Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Bir Senelik trakeostomi Deneyimlerimiz

Uluslararası katılımlı vIII. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2011

Yeni açılan bir çocuk yoğun bakım ünitesinde hasta profili ve mortalite verileri

Uluslararası katılımlı vIII. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2011

Extensive subcutaneus emphysema managed with fenestrated angiocatheter

Sixth World Congress on Pediatric Critical Care ( One world sharing knowledge), Sydney, Avustralya, 13 - 17 Mart 2011, cilt.12

Trial of garlic as an adjunct therapy for multidrug resistant pseudomonas aeruginosa infections

Sixth World Congress on Pediatric Critical Care ( One world sharing knowledge), 13 - 17 Mart 2011, cilt.12

An open phase I trial of TriTAb in the treatment of tricyclic antidepressant ingestion in children

3rd World Congress on Pediatric Intensive Care, Montreal, Kanada, 25 - 29 Haziran 2000

Kitap & Kitap Bölümleri

Non İnvazif Mekanik Ventilasyonun Endikasyonları ve Kontrendikasyonları

Pediatrik Mekanik Ventilasyon, Demet Demirkol, Dinçer Yıldızdaş, Editör, Nobel Tıp, Ankara, ss.503-508, 2021

Akut Hipoksemik Solunum Yetmezliğinde Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu Sırasında Mekanik Ventilasyon Uygulamaları

Pediatrik Mekanik Ventilasyon, Demet Demirkol, Dinçer Yıldızdaş, Editör, Nobel Tıp, Ankara, ss.629-634, 2021

Non İnvazif Mekanik Ventilasyon Modları

Pediatrik Mekanik Ventilasyon, Demet Demirkol, Dinçer Yıldızdaş, Editör, Nobel Tıp, Ankara, ss.535-546, 2021

Uyar E, Yalındağ Öztürk N. İnvaziv ve non invaziv mekanik ventilasyon sırasında monitorizasyon.

Non invaziv ve invazif mekanik ventilasyon, Dinçer Yıldızdaş, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.44-50, 2020