Aktif kardiyopulmoner resüssitasyon altında ekstrakorporeal membran oksijenasyonu kullanımı olgu sunumu


Yeşil E., ÖZTÜRK M. N. , İNCEKÖY GİRGİN F., AK K.

XII. Uluslararası katılımlı Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Nisan 2015

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye