Akut respiratuvar distress sendromu olan bir süt çocuğunda venövenöz ekstrakorporeal membran ECMO desteği


ÖZTÜRK M. N. , AK K. , Salim M., Kurdoğlu E., Muzaffarova N., Altıntaş Kolbaş N., ...More

Uluslarası katılımlı IX. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Turkey, 30 April - 04 May 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey