Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The relationship between inotropic support theraphy and central partial pressure of venous-arterial carbon dioxide after cardiopulmonary bypass.

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.27, ss.165-172, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Tumour Necrosis Factor-alpha and Nuclear Factor-kappa B Gene Variants in Sepsis

Balkan Medical Journal, cilt.35, ss.30-35, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Analysis of Toll-like Receptor 9 Gene Polymorphisms in Sepsis

IN VIVO, cilt.30, sa.5, ss.639-643, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The importance of intraoperative transesophageal echocardiography in mechanical circulatory support systems implantations

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.22, sa.4, ss.742-748, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of TLR 2 Polymorphisms on sepsis

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Postoperative delirium associated with prolonged decline in cognitive function and sleep disturbances after cardiac surgery

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.21, sa.2, ss.358-363, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of Body Mass Index on Early Morbidity and Mortality After Isolated Coronary Artery Bypass Graft Surgery

JOURNAL OF CARDIOTHORACIC AND VASCULAR ANESTHESIA, cilt.26, sa.5, ss.813-817, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cardiac tamponade from a giant thymoma: case report

JOURNAL OF CARDIOTHORACIC SURGERY, cilt.7, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Furasemide infusion prevents the requirement of renal replacement therapy after cardiac surgery

Anadolu Kardiyoloji Dergisi, cilt.9, ss.499-504, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Thromboelastography and its use in cardiac surgery

ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, cilt.8, sa.2, ss.154-162, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Ciddi Pulmoner Hipertansiyonu olan hastalarda Mitral kapak cerrahisi sonuçlarımız

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, ss.159-162, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Repair of Lacerated İnferior Vena Cava With The İntravasculer Tube Graft in Redo Cardiac Surgery

The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, ss.187-188, 2001 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yaşlı Bakım Hizmetleri

Journal of Health Services and Education, cilt.3, ss.1-6, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Torakotomi sonrası Epidural blok ile tek doz Paravertebral Blok analjezisinin karşılaştırılması

Göğüs Kalp Damar Anestezi Yoğun Bakım Derneği Dergisi, cilt.23, ss.43-47, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Anaesthetic management of coronary artery bypass surgery in a patient with myotonic muscular dystrophy

GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERGİSİ, cilt.21, ss.69-70, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Derleme Hemostatik İlaçlar

Göğüs Kalp Damar Anestezi Derneği Dergisi, cilt.20, ss.1-6, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Olgu Sunumu Kırmızı Adam Red Man Sendromu

Göğüs Kalp Damar Anestezi Derneği Dergisi, cilt.19, ss.106-108, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Derleme Hemostaz

Göğüs Kalp Damar Anestezi Derneği Dergisi, cilt.19, ss.109-112, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğun Bakım Ünitesinde saptanan hastane infeksiyonu etkenleri ve direnç profilinin değerlendirilmesi

Göğüs Kalp Damar Anestezi Derneği Derg, cilt.18, ss.46-51, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Aneurysm of the Popliteal artery Case Report

Marmara Medical Journal, cilt.20, ss.114-117, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

Koroner revaskülarizasyonda radiyal arter kullanımı İki olgu sunumu

İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.32-35, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aspirin ve Clopidogrelin koroner arter baypas greftlemesi sonrası kanama üzerine etkisi

İ.Ü.Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.26-30, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekstrakorporeal Dolaşımın Baslangıcında Gelişen Fenomen A Önlenebilir mi

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, sa.31, ss.17-21, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pulmoner valvuler darlık sonucunda gelişen pulmoner arter anevrizması ve cerrahi tedavisi

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.72-73, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pulmoner Hipertansiyonlu Mitral Kapak Hastalarında FIO2 1 0 ile O2 inhalasyonun Preoperatif Hemodinamik Etkilerinin Araştırılması

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Mecmuası, ss.375-379, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Panel: Monitörizasyon, Hemodinamik Monitörizasyon

1. Uluslararası Katılımlı Anestezi Teknisyenleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 Kasım 2019 - 01 Aralık 2020

Opinions of students of vocational school for health services about the internship practice

8. International Vocational Schools Symposium. UMYOS’19, Sinop, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2019, ss.661-671 Creative Commons License

Opinions of students of vocational school for health services about the internship practice.

8th Internaional Vocational School Symposium, UMYOS’xx19, 2019 Sinop Turkey, Sinop, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2019 identifier identifier identifier

Acil Yaklaşımlar: Zehirlenmeler, Yanıklar ve Boğulmalar

Temel Yaşam Desteği ve Acil Yaklaşımlar Eğitimi, İstanbul, Türkiye, 03 Mayıs 2019

Status And Equipment Conditions Of Nurse Anesthetists In Post Anesthesia Care Unit

13th World Congress Of Nurse Anesthetists, Budapest, Macaristan, 18 - 20 Haziran 2018

Hasta ve Çalışan Güvenliğinde İletişim

Marmara Üniversitesi Sağlık Sistemlerinde Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 05 Nisan 2018

Hasta ve Çalışan Güvenliğinde Teknik olmayan konular

4. Ulusal sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Temel ve İleri Yaşam Desteğinde Güncellemeler

4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Effects of TLR 2 in septic coronary artery patients

5th International Congress of Molecular Medicine, 20 - 22 Mayıs 2015

Sepsiste TLR 2 nin rolünün incelenmesi

DETAE Genç Araştırmacılar Toplantısı, Türkiye, 20 - 21 Ocak 2015

Akılcı İlaç Kullanımı

20. Ulusal GKDA ve YB Kongresi, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2014

Cardiac Output Monitoring

Annual Meeting of the Asian Society for CVTS, 17 Nisan 2013 identifier identifier identifier

İki hastada quadricusp aort kapak

TKDCD 12. Ulusal Kongresi, 8-11 Kasım 2012, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2012

Kardiyovasküler cerrahi operasyonlar sonrasında gelişen hastane enfeksiyonları insidansı

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, Ekim 2010, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2010

Postop deliryum tanısında yoğun bakım hemşiresinin rolü

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2010

Postoperatif deliryumda tedavi seçenekleri karşılaştırılması

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi Ekim 2010, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2010

Olgu sunumu Dev Timomaya bağlı hemorajik perikardiyal tamponad

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, Ekim 2010, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2010

Preoperatif risk skorlaması ile deliryum gelişimi öngörülebilir mi

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2010

Açık kalp cerrahisinde otolog kan kullanımı

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 18. Ulusal Kongresi, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2012

Nöroleptik Malign Sendrom Bir olgu sunumu

15. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2010 identifier

Yetmiş beş yaş üstü hastalarda Koroner arter baypas cerrahisi deneyimimiz

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2008

Eş zamanlı Asendan Aort ve Aort kapak replasmanı Klinik deneyimimiz

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2008

Asendan Aort Anevrizmasının Cerrahi Tedavisinde Eksternal Wrapping Tekniği Uzun Dönem Sonuçlarımız

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2008

Kadın hastalarda koroner arter baypas cerrahisi

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi, Türkiye, 1 - 05 Ekim 2002

Effect of Acute Renal Dysfunction on early mortality after cardiac surgery

Annual Congress on Update in Card and CVS, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Eylül 2006

Asetylsalisylic Acid Resistance in Coronary Artery Bypass Surgery

World Congress of the World Society of Cardio-Thoracic Surgeons., 17 - 20 Ağustos 2006 identifier identifier identifier

Atan kalpte koroner endarterektomi 20 olgunun analizi

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2002

External resüsitasyona cevap vermeyen genç bir hasta olgusu

V. Kış Sempozyumu. Politravmada Yoğun Bakım, Türkiye, 07 Aralık 1995

Percutaneous subcricoid dilatation trakeostomy after open heart surgery

5th International Congress of Cardiac, Thoracic and Vascular Anesthesia, 12 - 16 Eylül 1995

Kitap & Kitap Bölümleri

COVID-19 (SARS-CoV-2) Pandemisinde Anestezi / Anesthesia in COVID-19(SARS-CoV-2) Pandemic

COVID-19: Molecular and clinical Approach, Bedia Çakmakoğlu, Sema Sırma Ekmekçi, Umut Can Küçüksezer, Vuslat Yılmaz, Günnur Deniz, Editör, İstanbul Üniversitesi Yayınevi / Istanbul University Pressİstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü, 34452 Beyazıt, Fatih / İstanbul - Türkiye, İstanbul, ss.135-144, 2020

Deliryumu Önleme

Anestezide Hasta Güvenliği, H Ayanoğlu, T Utku, A Özyurt, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.331-346, 2019

Hasta Güvenliğinde Teknik Olmayan Beceriler

Anestezide Hasta Güvenliği, H Ayanoglu, T Utku, A Özyurt, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.101-118, 2019

Chapter 185: Health and Safety: Postoperative Delirium and Cognitive Dysfunction

Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Hasan Arapgirlioglu, Atilla Atik, Robert L. Elliott, Edward Turgeon, Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.1638-1647, 2017

Chapter 280: Natural/Medical Sciences and Engineering Genetics, Sepsis and Toll Like Receptors

Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Hasan Arapgirlioglu, Atilla Atik, Robert L. Elliott, Edward Turgeon, Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.2520-2524, 2017