Yetmiş beş yaş üstü hastalarda Koroner arter baypas cerrahisi deneyimimiz


AK K. , ADADEMİR T., AKGÜN S., GÜLER A., ATALAN N. , İSBİR C. S. , ...Daha Fazla

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2008

  • Basıldığı Ülke: Türkiye