Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Workload-Based Medical Specialist Planning in Public Hospitals: The Case of Kocaeli

AMME IDARESI DERGISI, cilt.49, ss.147-174, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.29-37, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SAĞLIK HİZMETİ PAZARLAMASINDA FİZİKSEL ORTAM BULGULARININ ÖNEMİ

İstanbul sosyal Bilimler dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARI SİSTEMİNİN İNCELEMESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNERİ DERGİSİ, cilt.11, ss.221-238, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Boutique hotels technology social media and green practices

Journal of Hospitality and Tourism Technology, cilt.3, ss.221-225, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Butik Hastanelerde Pazarlama Stratejileri

Öneri, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perceptions of Romanian and Turkish Business Students on Accounting and Marketing Ethics

Accounting and Management Information Systems, ss.109-127, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sanal Sigorta Pazarlamasının Türkiye’deki Gelişimi ve Bugünkü Durumu Üzerine

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.6, ss.97-113, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PAZARLAMADA ELEKTRONİK POSTA KULLANIMI

EGE AKADEMİK BAKIŞ, cilt.1, ss.79-84, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effects On Experience Value Of Augmented Reality (Ar) Experience A Research On Ar Menu Application

3rd Taste of City Food and Place Marketing Conference 2018, Antalya, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2018, ss.35-36

A Legal Framework for Healthcare: Personal Data Protection for Health Law in Turkey

International Business and Social Science Research Conference, 13 - 14 Temmuz 2018

Icon Brands

4th International Conference on Turkey and Turkish Studies, 19 - 22 Haziran 2017

Icon Brands in Destination Marketing and Istanbul Case Study

4th International Conference on Turkey and Turkish Studies, 19 - 22 Haziran 2017, ss.42

CONTENT ANALYSIS OF ADVERTISINGS IN TURKISH BANKING INDUSTRY

4th Annual InternationalConference on Turkey andTurkish Studies, Atina, Yunanistan, 19 - 22 Haziran 2017

Uluslararası Markalaşmada Katma Değerin İktisadi Açıdan Değerlendirilmesi ve Uber Örneği

International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, Berlin, Almanya, 18 - 21 Mayıs 2017

Meditation in Turkish Health Law for Healthcare Disputes

World Academy of Science Engineering and Tecnology Conference, 8 - 09 Ağustos 2016

Examining the Perceived Value of Health Care Consumers According to the Gender Roles

7th Annual American Business Research Conference, 23 - 24 Temmuz 2015

A Research on The Social Aspects of Family Physician-Patient Relationship

21st World Business Congress, Helsinki, Finlandiya, 4 - 08 Temmuz 2012, cilt.21, ss.424-426 identifier

Who must the hospital be administered by? By doctors or by administrators? An application from Turkey

HEALTH CARE ISSUES:AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE, ATİNA, Yunanistan, 2 - 07 Temmuz 2006, ss.207-223

A Comparison of the Ethical Attitudes ofBusiness Students and PractitionersTowards Marketing and Accounting Ethics

The 10th Annual International Conference Promoting Business Ethics, New-York, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 24 Ekim 2003

Türkiye’deki İşletmeler Arası E-Ticaret Uygulamalarının Sağladığı Avantajlar ve Dezavantajlar Üzerine Bir Araştırma

8. Ulusal Pazarlama Kongresi, “Konjonktürel Pazarlama”, Kayseri, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2003, ss.37-46

Kitap & Kitap Bölümleri

Icon Brand in Destination Marketing and the Istanbul Case Study

Turkey and Turkish Studies. Special Edition, Uydaci Mert, Editör, ATINER, ss.3-12, 2019

YEŞİL PAZARLAMA

TÜRKMEN YAYINEVİ, 2017

Growing Concept in Retailing: Shopping Malls in Istanbul between 2004-2014

Special Topics in Economics Management, Foster Elvis C., Tzempelikos Nektarios, Sakellariou Chris, Andrikopoulos Panagiotis, Editör, Greece by the Athens Institute for Education and Research, Atina, ss.83-99, 2017

Growing Concept in Retailing: Shopping Malls in Istanbul between 2004-2014

Special Topics in EconomicsManagement, Foster Εlvis C.,Tzempelikos Nektarios, Sakellariou Chris, Andrikopoulos Panagiotis, Editör, Greece by the Athens Institute for Education and Research, Athens, ss.83-99, 2017

The Measurement of Turkish Consumers’ Attitudes towards Neuromarketingwith fMRI Method

Developments in Marketing Science:Proceedings of the Academy of Marketing Science, Campbell Colin L., Editör, Springer, ss.44-49, 2015