Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Revisiting the Effect of Item Purification on Differential Item Functioning Real Data Findings

Revisiting the Effect of Item Purification on Differential Item Functioning Real Data Findings., vol.10, pp.139-147, 2018 (Journal Indexed in SCI)

A Comparison of Rubrics and Graded Category Rating Scales with Various Methods Regarding Raters' Reliability

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, vol.17, no.2, pp.631-651, 2017 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Eğitim bilimleri alanındaki lisansüstü tezlerde varsayım kullanımı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.736-751, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Eğitim Bilimleri Alanındaki Lisansüstü Tezlerde Varsayım Kullanımı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, pp.736-751, 2018 (Other Refereed National Journals)

HOW THE ORDER OF THE ITEMS IN A BOOKLET AFFECTS ITEM FUNCTIONING: EMPRICAL FINDINGS FROM COURSE LEVEL DATA?

European Journal of Education Studies, vol.3, pp.227-238, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ AÇIK UÇLU VE ÇOKTAN SEÇMELİMADDELERE YÖNELİK ALGILARININ METAFORLARARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, pp.180-194, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çok Değişkenlik Kaynaklı Rasch Ölçme Modeli ve Hiyerarşik Puanlayıcı Modeli İle Kestirilen Puanlayıcı Parametrelerinin Karşılaştırılması

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.6, pp.777-798, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison of Factor Score Computation Methods In Factor Analysis

AUSTRALIAN JOURNAL OF BASIC ANDAPPLIED SCIENCES, vol.10, pp.143-151, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİNDE R YAZILIMI ve KULLANIMI

İlköğretim Online, vol.15, pp.615-634, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Sakarya University Journal of Education, vol.17, pp.334-344, 2009 (Other Refereed National Journals)

Sınıf İçi Durum Belirleme Tekniklerine Dayalı Öğretimin Öğretmen Adaylarının Başarısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.6, pp.626-650, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmen adaylarının çocuk ihmali ve istismarına yönelik bilgi ve farkındalık düzeylerinin empati düzeyi ve belirli değişkenlere göre incelenmesi

9. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 November 2019

Ancova-Mancova Analizleri ve Kullanıldığı Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.134-135 Creative Commons License

Measurement and Evaluation Course: Face-to-Face Instruction versus Web Based DistanceEducation

2017 Paris International Academic ConferenceBusiness EconomicsEducation Social Sciences, 25 - 28 June 2017

DEĞİŞEN MADDE FONKSİYONU VE İTERATİF MADDE ARINDIRMA

6thWorld Congresson Educational andInstructional StudiesWCEIS - 2017, 26 October 2016 - 28 June 2017

LİSANSÜSTÜ TEZLERDE VARSAYIM KULLANIMI

6thWorld Congresson Educational andInstructional StudiesWCEIS - 2017, Antalya, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.67 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Değerlendirme ve Eğitimde Karar Verme

in: Psikolojide ve Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme-Çeviri(Measurement and Evaluation in Psychology and Education), Mustafa Otrar, Editor, Nobel Yayın evi, pp.221-246, 2019

Öğretim Amaç ve Hedeflerinin Tanımlanması

in: Öğrencilerin Eğitsel Değerlendirmesi, BAYRAM BIÇAK, MUSTAFA BAHAR, SERKAN ÖZEL, Editor, NOBEL AKADEMIK YAYINCILIK, Ankara, pp.17-33, 2016