Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Turkish version of the school social behavior scales (SSBS)

Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, cilt.9, ss.1633-1650, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Savunmacı Kötümserlik Ölçeği-Kısa5 (SK-5) Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.51, ss.243-259, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECT OF INTELLIGENCE AND ACADEMIC SUCESS ON SELF-PERCEPTIONS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

International Online Journal of Education and Teaching, cilt.6, ss.906-921, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psychological Problems and Needs of Deaf Adolescents: A Phenomenological Research

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, cilt.7, ss.1062-1079, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

EBEVEYN TUTUMLARI, EMPATİ VE OTORİTERYEN EĞİLİMLERARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Asos Journal The Journal of Academic Social Science, cilt.7, ss.371-382, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aile içi şiddete şahit olan çocuklar:Bir Alanyazın Derlemesi

Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.130-141, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of the Relationship Between Test Anxiety and Selective Attention Among Adolescents

İlköğretim Online, cilt.17, ss.864-873, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

An Investigation of the Relationship between Social Behavior Characteristics and Self-Perceptions of Gifted Children in Primary School

Journal for the Education of Gifted Young Scientists, cilt.6, ss.17-42, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Bir Aile Eğitim Programının Evli Annelerin Evlilik Doyumu, EvlilikteSorun Çözme Becerisi ve Psikolojik İyi Oluşuna Etkisi

International Journal of Field Educatİon (IJOFE), cilt.3, ss.1-19, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yetişkinlerin Ölüm Kaygısı ve Yaşamı Anlamlandırma Düzeylerinin İncelenmesi

Spiritual Psychology and Counseling, cilt.2, ss.165-181, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of anger expression styles of the secondary school students through picture drawing method

TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology., cilt.0, no.0, ss.345-354, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

An investigation of senior vocational school students perceptions of the future through their drawings

Eurasian Journal of Educational Research, ss.265-286, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Okula uyum sağlamakta güçlük çeken çocukların çizdikleri okul resimleri üzerine nitel bir araştırma

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.642-658, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of gestalt based group practice on university students contact styles and awareness levels

Journal of educational and instructional studies in the world., cilt.5, ss.47-59, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigating the psychological well being and social generativity levels of individuals in the middle adulthood perıiod depending on different variables

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, cilt.6, ss.70-80, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An examination of the relationship between 9 12 age old children s executive functions and social skills

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlılık ve yaşlılara sunulan psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarına bir bakış

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.175-202, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlıların boş zaman değerlendirmesi üzerine bir inceleme

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.107-114, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The investigation of aged people s selfcompetence perceptions and their attitudes towards technology in terms of different variables

Journal of educational and instructional studies in the World, cilt.3, ss.1-8, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysing the school readiness of preschoolers from the aspect of the social skills when they start primary school

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, cilt.4, ss.277-285, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta yaş öğretmenlerin yalnızlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A study on professional ethic perceptions of teachers and school principles

European Journal of Educational Studies, cilt.1, ss.145-167, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Otistik çocuğa sahip ailelerle yapılan grupla psikolojik danışma çalışmasının ailelerin depresyon ve problem çözme becerileri üzerine etkisi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.197-210, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite öğrencilerinin öfke yaşantıları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.1-18, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Down sendrom lu çocuğa sahip ailelerle yapılan grupla psikolojik danışma çalışmasının ailelerin depresyon düzeyleri ve aile yapıları üzerine etkisi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.339-354, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk eğitim sisteminde etkili okul sorunu ve ÖSYS sonuçları itibariyle liselerin sıralanmaları

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.183-195, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MARPAM 1 akran danışmanlığı modeli kapsamında üniversite öğrencilerinin psikolojik gereksinimlerinin belirlenmesi

9. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, 15 - 17 Kasım 2019

Psikolojik sağlamlığın duygusal zekâ ve kişilerarası duygu düzenleme açısından incelenmesi.

9. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırmaları Kongres, 15 - 17 Kasım 2019

Kadınlarda sosyal onay ihtiyacı, kendini sansürleme isteği ve depresyon düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi.

9. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi., 15 - 17 Kasım 2019

Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerinde İlişki Doyumu ve Kendini Aldatma: Sosyal Kırılganlığın Aracı Rolü.

9. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, 15 - 17 Kasım 2019

Üniversite yurtlarında yaşanılan başlıca problemler ve ruh sağlığı ile ilişkisi

9. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, 15 - 17 Kasım 2019

Annelerin çocuk yetiştirmede istismar ve ihmal edici tutum ve uygulamaları

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2019, ss.124

SAĞLIK BİLİŞLERİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

V. International Congress on Educationand Social Sciences, 27 - 29 Haziran 2019

BEDEN UYANIKLIK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE GEÇERLİLİK GÜVENLİRLİKÇALIŞMASI

V. International Congress on Educationand Social Sciences, 27 - 29 Haziran 2019

YAŞLILIK HİZMETLERİNİN ETKİLİLİĞİ İÇİN ZARURİ BİR ALAN: PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

1. ULUSLARARASI AKTİF YAŞLANMA VEKUŞAKLAR ARASI DAYANIŞMA KONGRESİ, Türkiye, 14 Mart 2019

BÜYÜKANNE VE BÜYÜKBABALAR İÇİN PSİKOEĞİTİM PROGRAMI: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI ÖRNEĞİ

1. ULUSLARARASI AKTİF YAŞLANMA VEKUŞAKLAR ARASI DAYANIŞMA KONGRESİ, Türkiye, 14 Mart 2019

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PARENTALATTITUDES, EMPATHY AND AUTHORITARIAN TRENDS

International Congress on Education Sciences and Learning Technologies, 26 - 30 Kasım 2018

YAŞLILARIN BAŞARILI YAŞLANMA ALGISI: BİR FENOMENOLOJİK ARAŞTIRMA

8th International Social and Applied Gerontology Symposium, 22 - 23 Ekim 2018

Yaşlılarla Grupla Psikolojik Danışmanlık Denemesi: Yaşımla Kucaklaşıyorum

3rd International Scientific Research Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD 2018), 9 - 11 Temmuz 2018

The predictors of defensive pessimism: Cognitive flexibility, anxiety and big-five personality traits

Abstract Book for XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 10 - 12 Mayıs 2018

Yetişkin-Ergen Ebeveynlik Envanterinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, 6 - 09 Mayıs 2018

Examiantion of the relationship between test anxiety and selective attention among adolescents

3rd Internatiıonal Congress on Education Sciences and Learning Technology, Atina, Yunanistan, 15 - 19 Kasım 2017

Investigation of Anger Expression Styles of the Secondary School Students through Picture Drawing Method

International Teacher Education Conference, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 4 - 06 Şubat 2016

Bir Aile Eğitim Programının Evli Annelerin Psikolojik İyi Oluşuna Etkisi

I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016

Okul Fobisi Yaşayan Çocukların Çizdikleri Okul Resimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015

Meslek Lisesi Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Gelecek Algılarının Çizdikleri Resimler Yoluyla İncelenmesi

2nd International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015

An examination of the relationship between 9-12-month-old children's executive functions and social skills

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, Fransa, 25 - 27 Haziran 2014, cilt.174, ss.2012-2020

Analysıng the school readiness of preschoolers from the aspect of the socıal skılls when they start to school

4th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2013

Yaşlıların boş zaman değerlendirmesi üzerine bir inceleme

2nd World Conference on Educational and Instructional Studies, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013

Orta yaş öğretmenlerin yalnızlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

2nd World Conference on Educational and Instructional Studies, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013

Türkiye de Anne Baba Eğitimlerine Yeni Bir Boyut Aile Okuryazarlığı

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 Eylül 2012

İlköğretim 3 sınıf öğrencilerine yönelik sosyal beceri çalışmalarının değerlendirilmesi

VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Adım Adım İlkokula Başlamak: Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi

İlkokula Hazırlıkta Rehberlik Hizmetleri, Özgül Polat, Editör, Anı Yayıncılık, ss.209-226, 2019

Rehberlik

Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, 2018

Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Eğitsel Rehberlik, Halil Ekşi- Müge Yüksel, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.130-159, 2018

Rehberlik

Özel eğitimde rehberlik, Betül Aydın, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.284-307, 2017

Erken Çocuklukta Oyun ve Oyun Yoluyla Öğrenme

Oyun Terapisi, Alev Önder- Hande Arslan Çiftçi, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.403-423, 2017

Orta ve İleri Yetişkinlik Dönemindeki Bireylere Yönelik Grup Programları

Orta ve İleri Yetişkinlik Dönemindeki Bireylerin Bireysel ve Sosyal İhtiyaçları, Müge Yukay Yüksel, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1-15, 2016

A Current Perspective On Health Sciences

Elderly services in Turkey and around the World, Ayşegül Y. Kaptanoğlu , Editör, Rotipo-Romania, ss.85-100, 2014

Eğitim Psikolojisi içinde

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin öğrenmesi, Bakioğlu Ayşen, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.323-353, 2014

A Current Perspective On Health Sciences

The effect of the depression levels of the mothers with mentally retarded children on their marital satisfaction, Ayşegül Y. Kaptanoğlu , Editör, Rotipo-Romania, ss.271-290, 2014

Terapide Yeni Ufuklar 1

Dışavurumcu terapiler, Canel Nilgün, Editör, Pinhan, İstanbul, ss.117-142, 2014

Sınıf Yönetimi

Sınıf içi iletişim ve etkileşim, Ekşi Halil, Dilmaç Bülent , Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.165-187, 2014

Etki Terapisi

Etki Yaratma Yolları, Azize Nilgün Canel, Editör, ,pinhan, İstanbul, ss.66-70, 2013

Etki Terapisi

Etki Terapisinin 5 Anahtarı, Canel Nilgün, Editör, Pinhan, İstanbul, ss.66-90, 2013

Öğrenme güçlüğü olan bireyler ve eğitimleri özellikleri tanılama ve öğretim stratejileri

Öğrenme güçlüklerinin gelecekteki konuları, Hakan Sarı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.396-414, 2012

Öğrenme güçlüğü olan bireyler ve eğitimleri özellikleri tanılama ve öğretim stratejileri

Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerde biliş ve dil özelliği, Hakan Sarı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.72-105, 2012

Öğrenme güçlüğü olan bireyler ve eğitimleri özellikleri tanılama ve öğretim stratejileri

Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin kişilik ve sosyal özellikleri, Hakan Sarı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.107-134, 2012

Örnek Grup Rehberlik Programları

Arkadaş İlişkilerini Geliştirmeye Yönelik Grup Programları, Adnan Kulaksızoğlu, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.90-110, 2004

Farklı Gelişen Çocuklar

Down Sendromlu Çocuklar, Adnan Kulaksızoğlu, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.70-90, 2003

Gelişim Psikolojisi

Çocukluk Dönemi, Betül Aydın, Editör, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, Ankara, ss.20-55, 2002