General Information

Biography

Prof.Dr. Müge Yüksel, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nden 1995 yılında mezun olmuştur. 1998 yılında yüksek lisans eğitimini, 2003 yılında M.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri doktora programını tamamlamıştır. 1995 yılından beri Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde görev yapmaktadır. Üzerinde çalıştığı konular; okullarda uyum ve davranış sorunları, öğrenme sorunlarına müdahalede teşhis ve program hazırlama, okul öncesi psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, ergenlerde danışma ve süpervizyon, yetişkinlik ve yaşlılık psikolojik danışmanlığı, projektif teknikler, zeka testleri, gelişim ve dikkat testleri eğitimi ve süpervizyonu, ailede yaşam becerileri, evlilik uyumudur. Okul öncesi psikolojik danışma hizmetlerine yönelik dört kitap yazmış, çeşitli kitaplarda editörlük ve bölüm yazarlıkları yapmıştır. Akılcı duygusal terapi (REBT), geştalt terapi, dışavurumcu terapiler, transaksiyonel analiz, etki terapisi, yaratıcı ve eğitici drama, koruyucu ve önleyici rehberlik, öğrenme ve davranış sorunları, yetişkinlik ve yaşlılık psikolojik danışmanlığı, ergenlerle danışma, ECO-C (Europan communication certificate) üzerine yurt içinde ve yurt dışında çeşitli eğitimlere katılmıştır. 1997 yılından beri okul çağı çocukları ve gençlerin psikolojik ve bilişsel süreçlerini değerlendirerek psikolojik danışma faaliyetlerinde bulunmaktadır. Yetişkinlerle bireysel danışma ve aile danışması çalışmaları yapmaktadır. Yine aynı tarihten itibaren farklı özellikteki gruplara problem odaklı, etkileşim ve eğitim grupları düzenlemektedir. 2003-2019 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Prof.Dr. Ayla Oktay Okul Öncesi Uygulama Birimi’nin psikolojik danışma ve rehberlik servisini kurmuş, kuruma özgü geliştirdiği rehberlik programını uygulamış, çocuklarla ve ailelerle psikolojik danışma ve rehberlik çalışmalarını sürdürmüştür. 2017 tarihinde Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışma Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (MARPAM) faaliyetlerini başlatmıştır. Merkezin idareciliği sürdürmektedir.

Institutional Information

Unit
Ataturk Faculty of Education
Department
Educational Sciences
Program
Department of Guidance and Psychological Counseling