Lise öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarının yordanmasında bilişsel esneklik ve ruminasyonun etkisi


YÜKSEL M. , SAYIN M., Dinç S. A.

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Kongresi, 24 - 27 Ekim 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri